Stig in i skogen

Inventeringshandbok för skogsintresserade.

Stig in i skogen (2007)

Inventeringshandbok som ger praktiska råd om hur man med en rimlig arbetsinsats ur ett större skogslandskap kan urskilja områden som har ett särskilt värde för skogsnaturens biologiska mångfald. Boken presenterar en metod som utnyttjar fyra olika infallsvinklar eller stigar: landskapsnivå, naturtyper, strukturer och indikatorer.

Taggar