Medlemsförmåner

Som medlem i Natur och Miljö kan vi erbjuda dig följande medlemsförmåner:

Delta i arbetsgrupper

En del av Natur och Miljös representationsarbete i miljöpolitiska arbetsgrupper utförs av sakkunniga volontärer. Om du har förkunsaper inom ett visst miljöpolitiskt område får du gärna vara i kontakt med verksamhetsledare Camilla Sederholm. Du kan anmäla ditt intresse i förväg så vet vi att vi kan kontakta dig om det öppnas en möjlighet för deltagande i en ny arbetsgrupp. Som medlem är du också välkommen att ge synpunkter om remissärenden som förbundet formulerar ett utlåtande om. Se aktuella remissärenden på remissidan.

Tidskriften Finlands Natur till medlemspris

Som medlem i Natur och Miljö har du möjlighet att prenumerera tidskriften Finlands Natur till ett starkt reducerat medlemspris. År 2022 är medlemspriset 16 euro /årsprenumeration.

Bli medlem här!

Taggar