Lär dig mer

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska.

Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning Finlands Natur och våra webbsajter. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Lär dig mer

Perspektiv – Tankar om aktuella händelser inom miljörörelsen

Våra publikationer

Natur och Miljö publicerar mångsidigt material så väl för beslutsfattare som för barn och unga.

Här hittar du handböcker och rapporter om bland annat jordbruk och skogsvård. För barn och unga erbjuder vi inspirerande material för att upptäcka naturen och näromgivningen.