Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Aija Mäkinen

Miljöpedagogik

Natur och Miljö är en ledande aktör inom miljöpedagogik i Svenskfinland.

Vi jobbar långsiktigt för att framtidens beslutsfattare skall ta större hänsyn till naturen och miljön. Två tredjedelar av vår budget går till verksamhet som riktar sig till barn och unga, antingen direkt eller via pedagoger. Våra fyra naturskolor ger barn och unga unika möjligheter att lära sig i naturen och om naturen. Naturskolorna erbjuder uteundervisning till daghem och skolor i hela Svenskfinland. Årligen deltar nästan 10 000 barn i minst en naturskoldag som leds av våra professionella naturskollärare. Vi arrangerar också lägerskolor som kan omfatta flera dagar av inspirerande aktiviteter ute i naturen.

Du kan läsa mer om naturskolorna och deras tjänster på www.naturskola.fi.

Våra naturskollärare fortbildar pedagoger som arbetar inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Naturskolorna samarbetar också med universitet och andra utbildningsanordnare i Svenskfinland. Naturskolornas spetskompetens är utomhuspedagogik, men vi utvecklar även miljöpedagogiken på ett bredare plan.

Natur och Miljö har producerat svenskspråkiga läromedel och undervisningsmaterial som kan användas både inom undervisning och på fritiden. Några exempel på våra material:

Intressebevakning

Natur och Miljö arbetar också på ett miljöpolitiskt plan för att främja miljöpedagogiken i Finland. Vi är medlemmar i intresseorganisationena FEE Suomi och LYKKY, samt regionala och nationella nätverk inom branschen. Vi deltar i beredning och uppföljning av läroplansgrunder, lagstiftning, statsbudgeten och politiska program i syfte att öka resurserna för utbildning för en hållbar utveckling.

Taggar