Din Änglamark

Handbok för jordbrukare och andra naturvänner.

Din änglamark (2014)

Din änglamark är en handbok om hur du upptäcker och sköter områden i jordbrukslandskapet med ett rikt växt- och djurliv. Den riktar sig till jordbrukare och andra naturvänner som vill hjälpa till att bevara den unika biologiska mångfalden i Svenskfinland.

Målgrupp: Jordbrukare och naturintresserade

Text: Anne Antman, Natur och Miljö, 2014

Taggar