Slam i systemet

Slam i systemet - problem och lösningar för glesbydgens avlopp (2010)

Trots mycket prat om avloppsvattenrening i glesbygden händer ännu allt för lite och en del av det som händer styr utvecklingen i fel riktning. I denna publikation lyfter vi fram de frågor vi anser måste rättas till. Vi har identifierat några av de viktigaste problemområdena och presenterar lösningar till dessa. Vi hoppas att denna publikation skall läsas av beslutsfattare på alla nivåer.

I denna rapport fokuserar vi på Natur och Miljös verksamhetsområde, dvs. de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland.

Taggar