Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Det här gör vi

Vi knyter samman människor med intresse för naturen genom att sprida information, bjuda på naturupplevelser och inspirera till hållbara val.

Natur och Miljö kämpar för ren luft, klart vatten och rik natur. Vi knyter samman människor med intresse för naturen genom att sprida information, bjuda på naturupplevelser och inspirera till hållbara val.

Vi för naturens och våra medlemmars talan och arbetar på olika plan för att alla medborgare ska kunna njuta av en mångsidig och frisk natur. Vi deltar aktivt i den miljöpolitiska debatten och påverkar opinionen i samhället. Vårt huvudsakliga arbetsområde är Svenskfinland, men vi bevakar miljöpolitiken ur ett brett perspektiv och är en del av den globala miljörörelsen.

Vi sprider information och kunskap

Kunskap om naturen är en viktig förutsättning för att kunna bedöma effekterna av miljöskadlig verksamhet. Vi sprider information för att väcka intresse för naturen och att öka miljömedvetenhet. Natur och Miljös naturskolor producerar lättförståeligt undervisningsmaterial för barn och unga och som miljöorganisation ger vi ut rapporter om aktuell forskning, till exempel om hållbart jordbruk.

Vi påverkar i samhället

Som sakkunnigorganisation ger Natur och Miljö utlåtanden om lagförslag och strategier. Vi bevakar aktuella frågor inom miljöpolitiken ur ett brett perspektiv, påverkar debatten och sprider information på svenska. Natur och Miljö fokuserar på frågor som berör Svenskfinland, men arbetar även med nationella och internationella frågor.

Att upplysa och informera medborgare och beslutsfattare hör till Natur och Miljös viktigaste uppgift inom miljöpolitiken. Natur och Miljö grundar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning. Det är viktigt att politiska beslut grundar sig på vetenskapliga fakta.

Vi medverkar i ett flertal olika nationella och regionala arbetsgrupper. Lobbyarbetet sker i kulisserna och syns utåt först då lagstiftningen styr allas handlande i en riktning som värnar om vår natur. Vi bevakar att besluten tillämpas på rätt sätt och lämnar in besvär och klagomål i syfte att uppnå eller upprätthålla en ambitiös tolkning av gällande miljölagstiftning.

Är du orolig för en lokal miljöfråga och behöver hjälp?
Kontakta våra sakkunniga eller tipsa tidningen Finlands Natur om ärendet.

Vi fostrar en ny generation naturälskare

Natur och Miljö driver fyra naturskolor som erbjuder utomhuspedagogik och låter barn och unga bli du med naturen. Skolan bokar en naturskoldag och naturskolläraren tar hela klassen ut på en spännande friluftsdag. Lär känna träd och växter i skogsdungen bakom skolhuset eller åk på en längre utflykt till ett naturskyddsområde för att upptäcka naturen på ett nytt sätt. Genom lekar lär sig barnen om naturen och skapar en stark naturrelation.

Läs mer om Natur och Miljös naturskolor.

Vi inspirerar genom aktuella kampanjer

Vi sprider kunskap och inspirerar till en hållbar och miljövänlig livsstil med hjälp av våra kampanjer.

Kampanjsajten Reparera mera ger dig konkreta tips för hur du kan reparera söndriga eller missfärgade grejer istället för att kasta bort dem. Kampanjsajten Bättre med bönor ger dig information om baljväxterna som hälsosamt växtprotein och tips på recept. Under 2024 lanserar vi en ny kampanj.


Vi ger ofta vårt stöd till stora kampanjer som ordnas i samarbete med flera organisationer. 2020 har vi varit med i kampanjen för medborgarinitiativet Lämna torven. 2019 var vi med i nationella kampanjen Oersättlig (Korvaamaton) och krävde konkreta klimatåtgärder av Finland. Samtidigt och redan året innan var vi med om att sprida medborgarinitiativet Adjö till kalaverkningar (Avohakkuut historiaan) tillsammans med flera andra miljöorganisationer.

Tidigare har vi dragit igång bland annat Barnens Östersjöprotest, som uppmuntrade barn och barnfamiljer att aktivera sig för Östersjön. Miljöaktionsdagarna och häftet Miljöjournalisten inspirerade unga att hitta sin egen röst i miljödebatten och att ta ställning till aktuella ärenden i samhället.

Vi för samman naturintresserade människor i Svenskfinland

Som medborgarorganisation är Natur och Miljö en mötesplats för människor som tycker om att röra sig i skog och mark. Våra lokalföreningar ordnar utfärder, jippon och evenemang.

Vi för också samman naturintresserade lärare i fortbildningstillfällen och seminarier. Våra behöriga miljöpedagoger fortbildar lärare i hur man lär in ute. Läs mer om fortbildningarna och miljöpedagogik här.

Kom med i verksamheten!
Läs mer om hurdana uppgifter volontärer och aktiva kan hjälpa till med.

Vi ger ut tidskriften Finlands Natur

Tidskriften Finlands Natur publiceras av Natur och Miljö. Det är den enda finlandssvenska tidskriften med natur och miljöfrågor som övergripande tema. Tidskriften utkommer 4 gånger om året och innehåller bland annat färgstarka naturreportage, aktuella artiklar om miljövård och inspiration för en hållbar livsstil.

Finlands Natur utkommer fyra gånger per år.

Taggar