Våra naturskolor

Naturskoldagar, lägerskola i naturen och miljöpedagogisk fortbildning, läs mer om våra tjänster inom miljöpedagogik!

Natur och Miljö driver fyra naturskolor och är en viktig aktör inom den finländska miljöpedagogiken. Våra fyra naturskolor är:

Läs mer om våra naturskolor på naturskola.fi

Taggar