Foto: Magnus Östman

Hej medlem!

Här hittar du våra medlemstjänster och medlemsaktuellt.

Tack för att du är en del av vår gemenskap av naturvänner. Ditt medlemskap betyder mycket för oss och är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete för naturens och miljöns bästa.

Medlemstjänster och medlemsaktuellt

Tipsa en vän om att bli medlem i Natur och Miljö! Tillsammans är vi mer och kan sätta ännu större mål för vårt arbete i klimatkrisens tid.

Aktuellt just nu

Vi vill höra din åsikt!

Rösta fram det du vill att förbundet ska arbeta för. Kom med på årsmötet för att göra din röst hörd!

Alla 15-år fyllda, direktanslutna medlemmar har rösträtt på årsmötet som är vårt beslutande organ. Lokalföreningsmedlemmar företräds däremot av lokalföreningarnas representanter och de har rösträtt i proportion till medlemsantalet i lokalföreningen. Även understödande organisationer och kommuner är röstberättigade, men medlemmarna respektive invånarna i organisationerna/kommunerna inräknas inte i förbundets medlemstal.

Var tredje år kallar vi årsmötet för förbundskongress för att vi besluter om en ny tre års plan. I år ordnar vi en förbundskongress och gör upp riktlinjer för kommande tre år. Läs mer om förbundskongressen som ordnas i Vasa 12-13 september 2020!

Nominera kandidat till Natur och Miljös förtjänsttecken!

Nominera en person som utfört en betydande ideell insats inom förbundet eller en lokalförening till Natur och Miljös förtjänsttecken. Förtjänsttecknet delas ut på förbundskongressen i september.

Förtjänsttecknet delas ut till en medlem eller person som utfört en betydande ideell insats för naturskydd och miljövård inom Natur och Miljö. Förtjänsttecknet beviljas av styrelsen på basis av nomineringar.

Nominera din kandidat här.