Foto: Magnus Östman

Hej medlem!

Här hittar du våra medlemstjänster och medlemsaktuellt.

Tack för att du är en del av vår gemenskap av naturvänner. Ditt medlemskap betyder mycket för oss och är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete för naturens och miljöns bästa.

Medlemstjänster och medlemsaktuellt

  • Kom med i verksamheten! Hitta din lokalförening.
  • Prenumerera på Finlands Natur
  • Fråga om ditt medlemskap eller meddela adressförändring per e-post till kansliet (at) naturochmiljo.fi.
  • Tipsa sakkunniga om ett lokalt miljöproblem! Kontakta antingen din egen lokalförening eller personalen på kansliet (at) naturochmiljo.fi.
  • Under Dataskydd hittar du en beskrivning av förbundets och lokalföreningarnas behandling av medlemsuppgifter.

Aktuellt just nu

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av miljöpolitiska ärenden. Aktuella ärenden som är på remiss hittar du på remissidan.

Tipsa en vän om att bli medlem i Natur och Miljö! Tillsammans är vi mer och kan sätta ännu större mål för vårt arbete i klimatkrisens tid.

Foto: Magnus Östman

Taggar