Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Magnus Östman

Miljövänligt jordbruk

Ett mångformigt jordbrukslandskap är en del av en välmående miljö.

Maten är en viktig del av vår vardag. Våra värderingar påverkar matvalen på många olika sätt. Livsmedelsproduktionen, från åkern via fabriken till tallriken och vidare till biogasanläggningen för matavfall, har många olika miljöeffekter. Det finns ännu mycket utrymme för förbättring av livsmedelssektorns miljöprestanda.

I synnerhet gällande livsmedelssektorn är det viktigt att utbud och efterfrågan är i balans. Matsvinn vill alla undvika! Natur och Miljö ger råd och tips till konsumenter om hur man kan välja livsmedel med en liten miljöpåverkan och på så sätt öka efterfrågan på miljövänlig mat. Vi vill också påverka primärproduktionen i Finland, främst med fokus i kustregionen. Vi sprider kunskap om innovationer och påverkar stödsystem och lagstiftning som skall stöda omställningen till ett miljövänligt jordbruk.

Utöver livsmedel producerar jordbruket värdefulla råvaror för energiprodukter och biomaterialtjänster. Jordbruket upprätthåller vackra kulturlandskap som hyser en unik del av den biologiska mångfalden. Vår vision är ett välmående och ekologiskt hållbart jordbruk!

Jordbruket i Svenskfinland

Många arter har sin hemvist i gamla kulturlandskap och mångsidiga landskap har även ett stort rekreationsvärde. Vi uppmuntrar lantbruksföretagare att lära sig mera om naturen och de arter som lever på den egna gården. Läs mera i publikationen Din Änglamark.

Jordbruket har en betydande inverkan på kustvattnens tillstånd eftersom jordbruket är den största källan till näringsämnesutsläpp som förorsakar övergödning. Vattenmiljön hotas även av sura utsläpp som uppkommer då sura alunjordar längs kusten dräneras. Åkermarken är en betydande källa till utsläpp av växthusgaser. Inom jordbruket används också en hel del fossila bränslen såväl direkt (traktorer, uppvärmning av växthus) som indirekt (produktion av konstgödsel).

Användningen av bekämpningsmedel inom konventionellt jordbruk bidrar till kemikaliseringen av miljön. Bekämpningsmedlen är en orsak till att antalet insekter, som har en livsviktig roll som pollinerare av jordbruksgrödor, minskar på många håll i världen. Biologiska bekämpningsmetoder och skiftesbruk är mer hållbara lösningar. Skiftesbruk betyder att man odlar olika grödor efter varandra, så att marken hålls mångsidig. Försiktighetsprincipen borde även styra odlingen av genetiskt modifierade grödor eftersom man ännu inte kan garantera att den naturliga genetiska mångfalden inte påverkas negativt.

Du kan läsa mer om våra tankar kring jordbruket i Svenskfinland i vår miljörapport Bonden som miljövårdare (2012).

Fokus på jordbruksstöden

Jordbruksstöden är det viktigaste styrmedlet för jordbrukets utveckling. Natur och Miljö är delaktig i beredningen av jordbruksstöden under EU:s nästa programperiod (2021-2027). Tillsammans med Finlands naturskyddsförbund och Birdlife Finland utformade vi år 2019 en vision av ett hållbart jordbruk år 2027 och skissade på hur jordbruksstöden borde vara utformade för att vi skall nå målen. Läs Färdplan för hållbart jordbruk.

Konsumentens makt

Alla kan hjälpa till att genom aktiva val styra livsmedelssektorn i en mera hållbar riktning. Det finns gott om forskning om miljöpåverkan av olika livsmedel. I vissa fall kan det bli ändå komplicerat när vissa alternativ är bättre för klimatet, andra minskar utsläppen av näringsämnen till vattendrag medan vissa val i stället kan vara bra för att en viss typ av produktion är viktig för den biologiska mångfalden.

Vår ambition är att förklara kopplingen mellan olika livsmedel och miljöproblem och på så sätt ge konsumenten verktyg att själva välja alternativ som motsvarar de egna värderingarna. Det finns starka miljöskäl att äta mera vegetariska rätter och att välja livsmedel som kommer från ekologisk produktion. Att minska matsvinnet är alltid bra för miljön.

Vi uppdaterar våra detaljerade råd och tips i takt med att nya forskningsrapporter publiceras.

Maten är en viktig del av vår kultur och den förändras kontinuerligt. Pröva gärna på nya produkter som du stöter på! Under de senaste åren har en mängd nya proteinrika vegetariska livsmedel lanserats och de har fått en stor genomslagskraft. Utbudet av ekologiska livsmedel ökar också. Ge dem en chans och ge producenter respons om du har förslag till förbättringar. Tillsammans kan vi förverkliga omställningen till ett hållbart matsystem.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...