Natur och Miljös styrelse

Förbundets styrelse sedan förbundsmötet 2021

Orförande:

Henna Björkqvist, ordforande (at) naturochmiljo.fi

Ordinarie medlem:

Birthe Weijola (Österbotten)

Sonja Grönholm (Österbotten)

Joel Lindholm (Åland)

Jan-Erik Karlsson (Åboland)

Albert Weckman (Nyland)

Ina Smolander (Nyland)

Personlig suppleant:

Ralf Wistbacka (suppleant för Birthe Weijola)

Patrik Byholm (suppleant för Sonja Grönholm)

Jonna Kevin (suppleant för Joel Lindholm)

Anna Granberg (suppleant för Jan-Erik Karlsson)

Jon Lindström (suppleant för Ina Smolander)

Taggar