Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Miljöfördelar med styrmedel

Mångsidigt landskap och miljöfördelar med styrmedel. Jordbruksstöden är ett sätt att påverka produktionen.

Finlands jordbrukspolitik är baserad på EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP, Common Agricultural Policy, CAP). Utöver gemensamma stöd betalar Finland också nationella stöd till producenterna. Jordbruksstöden utgör ca 34 procent av gårdarnas totalintäkter. Stöden motiveras med att jordbrukets produktionskostnader är betydligt större än marknadsintäkterna. Utan stöd skulle en fortsatt primärproduktion av inhemska livsmedel i Finland inte vara möjlig i tillnärmelsevis den omfattning vi har idag. Stödbeloppen och stödens betydelse varierar regionalt och enligt produktionsinriktning

Det är viktigt att finansiera sådana åtgärder som förbättrar miljöns tillstånd, men det är också viktigt att skattepengar inte används till processer som är skadliga för miljön. Finansieringen måste styras effektivt och till rätt insatser. Exempelvis till skyddszoner på sluttande åkrar nära vattendrag eller fågelåkrar på rätt orter.

Färdplan för hållbart jordbruk. Pärmbild: Ulla Donner

Stöden är också ett sätt att påverka produktionen. Effektivt riktade stöd kan bidra till stora miljöfördelar. Natur och Miljö publicerade år 2019 rapporten Färdplan för hållbart jordbruk som presenterar konkreta åtgärder och förslag på hur stöden borde riktas.

Färdplanen för ett hållbart jordbruk

Färdplanen för ett hållbart jordbruk berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Vi kan ännu bevara den biologiska mångfalden i jordbruksmiljöer och stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Det är också möjligt att minska på utsläppen av klimatstörande gaser och att binda mera kol i åkrarna. Många åtgärder som är bra för miljön, bidrar också till en välmående jordmån.

Rapporten "Färdplan för hållbart jordbruk" är sammanställd av BirdLife Finland, Natur och Miljö och Finlands naturskyddsförbund.

Läs färdplanen här:

Färdplan för hållbart jordbruk (2019)

Taggar