Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Våra finansiärer

Natur och Miljö är en ideell förening och bedriver verksamhet i icke-vinstgivande syfte. Vi har en mångsidig finansieringsbas som består bl.a. av statsbidrag, privata fonders och stiftelsers stöd samt verksamhetsintäkter och medlemsavgifter.

Natur och Miljös verksamhetskostnader har under de senaste åren varit i storleksklassen 800 000–900 000 euro per år. Merparten, cirka två tredjedelar, är personalkostnader.

Som en icke-vinstdrivande organisation siktar vi på nollresultat. I praktiken gör vi underskott vissa år och vissa år i stället överskott.

Det egna kapitalet är litet i förhållande till budgetens storlek.

En mångsidig finanseringsbas

Finansiering för allmän verksamhet

Medlemsavgifter, verksamhetsintäkter och allmänna verksamhetsbidrag kan användas till att finansiera verksamheten allmänt. Det är finansiering som tryggar vårt långsiktiga arbete. Allmän finansiering ger oss möjlighet att rikta insatser dit där de behövs just då.

De täcker ungefär hälften av kostnaderna.

Medlemsavgifterna står för 6–7 procent av intäkterna.

Som verksamhetsintäkter räknas intäkter från försäljning av t.ex. prenumerationer och naturskoldagar. Dessa täcker omkring 15 procent av kostnaderna.

Miljöministeriet beviljar statsbidrag för riksomfattande miljöorganisationer. År 2021 var statsbidraget 155 000 euro.

Svenska kulturfonden har också i många år beviljat allmänna verksamhetsbidrag för finlandssvenska förbund. År 2021 erhöll Natur och Miljö 45 000 euro.

Finansiering för öronmärkt verksamhet

En betydande del av verksamheten är projektmässig och finansieras med öronmärkta bidrag från olika källor. Finansieringen beviljas i regel för ett år i taget.

Privata fonder och stiftelser har en central roll som finansiärer av naturskolorna och övrig verksamhet riktat till barn och unga.

Projektbidrag från fonder och stiftelser utgör omkring en tredjedel av alla intäkter. Offentliga instanser, d.v.s. staten, kommuner och landskap (Åland) är också betydande finansiärer för den projektmässiga verksamheten.

Donationer från privatpersoner och företagssponsorer står ännu för en ganska liten del av finansieringen, men deras betydelse växer.

För mera information om Natur och Miljös ekonomi och finansiärer, läs de årliga boksluten med verksamhetsberättelser.

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar