Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Våra finansiärer

Natur och Miljös verksamhetskostnader har under de senaste åren varit i storleksklassen 800 000–900 000 euro per år. Merparten, cirka 2/3, är personalkostnader.
Natur och Miljö bedriver verksamhet i icke-vinstgivande syfte. Vi siktar på nollresultat, men i praktiken gör vi underskott vissa år och vissa år i stället överskott. Det egna kapitalet är litet i förhållande till budgetens storlek.

En mångsidig finanseringsbas

Verksamhetsintäkterna, d.v.s. intäkter från försäljning av t.ex. prenumerationer och naturskoldagar, täcker omkring 15 procent av kostnaderna.
Medlemsavgifter och allmänna verksamhetsbidrag kan användas till att finansiera de delar av verksamheten som inte har öronmärkt finansiering. Medlemsavgifterna står för 6–7 procent av intäkterna. Miljöministeriet beviljar statsbidrag för riksomfattande miljöorganisationer. År 2019 var statsbidraget 115 000 euro. I många år har också Svenska kulturfonden beviljat allmänna verksamhetsbidrag för finlandssvenska förbund. År 2019 erhöll Natur och Miljö 40 000 euro.
Försäljningsintäkter, medlemsavgifter och allmänna verksamhetsbidrag täcker ungefär hälften av kostnaderna. En betydande del av verksamheten är projektmässig och finansieras med öronmärkta bidrag från olika källor. Finansieringen beviljas i regel för ett år i taget.
Privata fonder och stiftelser har en central roll som finansiärer av naturskolorna och övrig verksamhet riktar till barn och unga. Projektbidrag från fonder och stiftelser utgör omkring en tredjedel av alla intäkter. Offentliga instanser, d.v.s. staten, kommuner och landskap (Åland) är också betydande finansiärer för den projektmässiga verksamheten.
Donationer från privatpersoner och företagssponsorer står ännu för en ganska liten del av finansieringen, men deras betydelse växer.

För mera information om Natur och Miljös ekonomi och finansiärer, läs de årliga boksluten med verksamhetsberättelser.

Taggar