Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället. Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Aktuella ärenden på remiss

Förslag till ändring av Lagen om fastighetsskatt 3 §

Finansministeriet har skickat ut på remiss ett förslag om ändring av fastighetsskatten. I förslaget ingår två olika förändringar som har en miljöpolitisk betydelse. För det första skulle naturskyddsområden som inrättats med stöd av naturvårdslagen befrias från fastighetsskatt. Den andra förändringen skulle vara att fastighetsskatten för vindkraftsparker till havs skulle sänkas. Frågan om fastighetsskatten för privata naturskyddsområden har väckt mycket diskussion när Skattemyndigheten för några år sedan uppdaterade sina register, även om problemet torde beröra endast några hundra fastigheter. Fastighetsskatten för vindkraftverk påverkar lönsamheten i investeringar och eftersom både vindkraft och andra elproduktionsformer har negativa miljöeffekter är frågan intressant även för Natur och Miljö.

Natur och Miljös utlåtande bereds av verksamhetsledare Bernt Nordman.

DL 25.9.2020

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Bernt Nordman

    Verksamhetsledare

    E-postadress: bernt.nordman (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313