Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Riksdagen, flera olika ministerier och andra myndigheter brukar be om miljöpolitiska utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, miljökonsekvensbedömningar, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden som förbundets sakkunniga jobbar med för närvarande.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Ny förordning om gipsbehandling

Statsrådet uppdaterar fyra paragrafer i den existerande förordningen som reglerar gipsbehandlingen på åkermark för att minska avrinningen av fosfor. Miljöministeriet har bett Natur och Miljö kommentera utkastet senast den 27 mars.

Tillverkning av metan i Korsholm

Bolaget Westenergy planerar att bygga en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i Korsholm. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har bett Natur och Miljö kommentera miljökonsekvensbedömningen av projektet senast den 31 mars.

Inventering av arkeologiska objekt

Museiverket ska inventera markanvändningen i anslutning till arkeologiska objekt av riksintresse. Arbetet görs i samarbete med museerna och Forststyrelsen. Natur och Miljö har blivit ombedd att kommentera planerna senast den 14 april.

Vindpark till havs i Bottenhavet

Bolaget Njordr Offshore Wind planerar att anlägga en ny vindpark till havs i Sveriges ekonomiska zon. Avståndet till Arnön och Kuggören är cirka 36 kilometer. Projektet består av högst 93 vindkraftverk. Finlands miljöcentral har bett Natur och Miljö kommentera projektets miljökonsekvensbedömning senast den 18 april.

Ny naturvårdsförordning

Statsminister Sanna Marins regering har utarbetat ett utkast till ny naturvårdsförordning. Utkastet tar bland annat ställning till klimatneutralitet och förlusten av biologisk mångfald. Miljöministeriet har bett Natur och Miljö kommentera förslaget senast den 28 april.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar