Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Riksdagen, flera olika ministerier och andra myndigheter brukar be om miljöpolitiska utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, miljökonsekvensbedömningar, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden som förbundets sakkunniga jobbar med för närvarande.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Statsrådets förordning om miljöersättning

Jord- och skogsbruksministeriet har bett Natur och Miljö kommentera statsrådets utkast till ny förordning om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Tidsfristen för utlåtandet är den 5 december.

Estlands nya marina strategi

Den estniska regeringen har utarbetat ett utkast till ny nationell marin strategi. Finlands miljöministerium har bett Natur och Miljö ge ett utlåtande om miljökonsekvensbedömningen av den marina strategin och det tillhörande åtgärdsprogrammet senast den 30 november.

Förordning om direkta stöd till jordbruket

Jord- och skogsbruksministeriet har bett Natur och Miljö ge ett utlåtande om regeringens utkast till ny förordning om de direkta stöden till jordbrukssektorn. Tidsfristen för utlåtandet är den 30 november.

Polens första kärnkraftverk

Polen planerar att bygga sitt första kärnkraftverk med en kapacitet på 3750 megawatt. Det finns för närvarande tre alternativa platser för bygget av kärnkraftverket. Natur och Miljö har blivit ombedd av Miljöministeriet att kommentera miljökonsekvensbedömningen av projektet senast den 2 december.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar