Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Riksdagen, flera olika ministerier och andra myndigheter brukar be om miljöpolitiska utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, miljökonsekvensbedömningar, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden som förbundets sakkunniga jobbar med för närvarande.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Fortums ansökan om förlängt drifttillstånd för kärnkraftverken i Lovisa

Fortum Power and Heat Oy har lämnat in en ansökan som berör förnyat drifttillstånd för kärnkraftverken i Lovisa. Fortums ansökan gäller både kraftverksenheterna och slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall.

Fortum vill förlänga driften av kärnkraftsreaktorerna i Lovisa till 2050 och därtill förlänga tillståndet för slutförvaringsanläggningen till 2090. Statsrådet har bett Natur och Miljö ge ett utlåtande om Fortums ansökan senast den 12 augusti.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar