Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Förslag till förvaltningsplan för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027

Förvaltningsplanen för Skärgårdshavet och Bottenhavet skall uppdateras. Den nya planen skall gälla åren 2022-2027. Förvaltningsplanen styr vattenvårdsinsatser. Den är bindande för myndigheter. Miljöförvaltningen har utformat ett förslag som är ute på remiss i hela 6 månader. Materialet finns på webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 14.5.2021.

Förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs -Finska vikens vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027

Förvaltningsplanen för Finska viken skall uppdateras. Den nya planen skall gälla åren 2022-2027. Förvaltningsplanen styr vattenvårdsinsatser. Den är bindande för myndigheter. Miljöförvaltningen har utformat ett förslag som är ute på remiss i hela 6 månader. Materialet finns på webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 14.5.2021.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Lisbeth Forss

    Tf verksamhetsledare

    E-postadress: lisbeth.forss (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar