Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till plan- och bygglag

Kommentera utkastet till plan- och bygglagen. Genom den nya plan- och bygglagen förbättras lagstiftningens genomslag i synnerhet i syfte att stävja klimatförändringen och påskynda anpassningen till den, främja cirkulär ekonomi, trygga naturens mångfald, förbättra kvaliteten på byggandet samt möjliggöra riksomfattande digitalisering av beslut och datainnehåll om områdesanvändningen och byggandet. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 7.12.2021.

Begäran om utlåtande på den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Kommentera utkastet till en klimatpolitisk plan på medellång sikt. Planen ska innehålla ett åtgärdsprogram där det presenteras åtgärder för minskning av antropogena växthusgasutsläpp och begränsning av klimatförändringen inom bördesfördelningssektorn, samt bedömningar av utvecklingen av växthusgasutsläppen och de politiska åtgärdernas inverkan på den. Planen har beretts parallellt med klimat- och energistrategin. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 14.1.2022.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar