Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Riksdagen, flera olika ministerier och andra myndigheter brukar be om miljöpolitiska utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, miljökonsekvensbedömningar, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden som förbundets sakkunniga jobbar med för närvarande.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Utbyggnad av vindkraften i Vörå

Bolaget Energiequelle planerar att anlägga en vindpark i Kivine, Vörå. Enligt projektplanen rör det sig om högst 36 kraftverk med en total kapacitet på högst 360 megawatt. Vindkraftverkens planerade rotordiameter är cirka 160–200 meter och möllornas totalhöjd är högst 300 meter. NTM-centralen i Södra Österbotten har bett Natur och Miljö kommentera miljökonsekvensbedömningen av projektet senast den 11 oktober.

Ny vindkraftspark i Östermark

Bolaget Enersense Wind planerar att anlägga en vindkraftspark i Östermark i Sydösterbotten. Projektet beräknas omfatta högst 15 vindkraftverk med en totalhöjd på 300 meter och en sammanlagd effekt på 105-150 megawatt. NTM-centralen i Södra Österbotten har bett Natur och Miljö kommentera bedömningen av projektets miljökonsekvenser senast den 19 oktober.

Uppdatering av förordningen om avloppsrening och återvinning av näringsämnen

Statsrådet vill underlätta möjligheten att ge statliga bidrag till projekt som återvinner näringsämnen. Natur och Miljö har blivit ombedd att kommentera utkastet till en reviderad förordning som berör frågan senast den 6 oktober.

Ny förordning för anläggning av våtmarker

Jord- och skogsbruksministeriet vill uppdatera förordningen om ersättningar för så kallade icke-produktiva investeringar. I praktiken handlar det om att se över de statliga ersättningarna för att anlägga våtmarker, restaurera vattenfåror och utföra naturaprestationer. Natur och Miljö har blivit ombedd att kommentera utkastet till ny förordning senast den 9 november.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

 • Camilla Sederholm

  Verksamhetsledare

  E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 2700 313

 • Joel Lindholm

  Förbundsordförande

  E-postadress: joel.lindholm (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 050 564 8005

Taggar