Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället. Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Aktuella ärenden på remiss

Just nu finns inga aktuella ärenden.

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Vi vill höra din åsikt!

Kommentera ett av ovanstående ärenden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!