Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Fiskenäringen borde förstärkas med mera miljöhänsyn

Nyhet , Publicerat:

Jord- och skogsbruksministeriet har utformat ett förslag till hur fiskenäringen i Finland kunde främjas. Målet är att öka finländarnas intag av inhemska fiskprodukter. Det övergripande temat är hållbar tillväxt inom inhemsk primärproduktion. Man vill locka nya företagare och nytt kapital till branschen och säkra en livskraftig fiskerinäring.

Natur och Miljö anser att de olika hållbarhetsaspekterna inte är i balans i programmet. De konkreta målsättningarna för ökad produktion, omsättning och sysselsättning stöds inte av lika trovärdiga mål och åtgärder gällande de miljömässiga villkoren för hållbarhet.

Lokalt foder och förebyggande av skador

I ministeriets förslag eftersträvas en ökning av inhemsk primärproduktion upp till 50 miljoner kg. Natur och Miljö föreslår att målsättningen för produktionen år 2027 skulle sänkas till 30 miljoner kg, vilket redan i sig skulle innebära en betydande ökning jämfört med nuläget. Om inte branschen tar vattenvårdens utmaningar på allvar kan inte produktionsökningen förverkligas. Styrning genom bindande lagstiftning och miljötillstånd ska inte heller ersättas av frivilliga avtal.

Natur och Miljö betonar också betydelsen av fiskfodret som används i fiskodlingar. Endast om man använder foder tillverkad av östersjöfisk är det acceptabelt att öka produktionen av fisk i öppna kassar i havet.

Ett program för främjande av inhemsk fisk borde fokusera på förädlingen av inhemsk råvara. I förslaget ingår främjande av export av produkter som är förädlade av icke-ekocertifierad, odlad lax från Norge. Vi efterlyser starkare fokus på inhemska fiskarter som är underutnyttjade i fiskenäringen och livsmedelsproduktionen.

Frågan om hur fiske påverkar mängden näring i Östersjön är miljömässigt relevant. I programmet gör man ingen skillnad mellan fisk fångad i egentliga Östersjön och i grunda vikar nära kusten, även om det ekologiskt sett är en väsentlig skillnad.

I programmet ses sälar och skarvar som hot mot fiskenäringen. Här behövs ett mera konstruktivt grepp. Strategin för kustfisket bör bygga på ett realistiskt scenario med populationer av gråsäl, östersjövikare och skarvar. Det behövs resurser till att förebygga skador, t.ex. så att samhället stöder investeringen av sälsäkra ryssjor samt forskning och utveckling i teknologi som skrämmer bort sälarna från fiskebragder.

Natur och Miljö har kommenterat förslaget den 27.11.2020. Du hittar kommentarerna i sin helhet på Utlåtande.fi.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...