Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Miljöeffekterna behöver granskas grundligare i Lovisas kärnkraftverk

Nyhet , Publicerat:

Fortum Heat and Power vill förlänga driftstiden för Lovisa kärnkraftverk. Natur och Miljö har idag kommenterat MKB-programmet för projektet.

I miljökonsekvensbedömningen (MKB) utreds två huvudalternativ: dels att man kör ner reaktorerna när de nuvarande tillstånden går ut år 2027 och 2030 och dels att driftstiden förlängs med upp till 20 år. Natur och Miljö tycker att utredningen av båda scenarierna är viktiga. Det är dags att konkretisera vad det innebär att stänga ett kärnkraftverk i Finland, men det är också väldigt viktigt att reda ut om driftstiden kan förlängas utan höjda riksnivåer.

Stommen i MKB-programmet är bra, men vi kritiserar att tillverkningen av bränslestavar för ytterligare 20 års behov inte ingår i programmet. Vi tycker också att medborgarnas attityder till kärnkraften borde utredas på nationell nivå. Fortums förslag är att en enkät skall riktas endast till invånarna inom en radie på 20 kilometer från kärnkraftverket.

Natur och Miljö välkomnar förslaget att MKB-beskrivningen skall inkludera en modell av ett fiktivt reaktorhaveri för att beskriva eventuella effekter på miljön och omgivningen. Även under normal drift har kärnkraftverket miljöeffekter. Värmen från kylvattnet påverkar havsområdet. Man bör noggrant utreda hur ytterligare 20 år av värmeutsläpp skulle påverka vattennaturen.

Natur och Miljö fäster även uppmärksamhet vid planerna för mellanlagring av använt kärnbränsle på kraftverksområdet om reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Enligt MKB-programmet utreder Fortum möjligheten att lagra en större mängd använda bränslestavar än ursprungligen planerat i de nuvarande bassängerna.

Lovisa kärnkraftverk producerar ungefär en tiondel av all el som årligen konsumeras i Finland. Enligt Natur och Miljö kunde Finlands energibehov i framtiden tillgodoses med energi från förnyelsebara energikällor. Nya investeringar borde styras till åtgärder som minskar energibehovet och till produktion av el och värme från förnyelsebara källor.

Läs hela utlåtandet i Natur och Miljös utlåtandearkiv.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...

 • Utlåtande om Fortums ansökan om förlängt drifttillstånd för kärnkraftverket i Lovisa

  Utlåtande , Publicerat:

  Fortums ansökan om förlängt driftstillstånd höjer risken för olyckor vid kärnkraftverket och binder upp resurser och nödvändiga investeringar som skulle kunna användas för utbyggnaden av förnybar energi.

  Läs mer om artikeln: Utlåtande om Fortums ansökan om förlängt drifttillstånd för kärnkraftverket i Lovisa

 • Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP

  Nyhet , Publicerat:

  Jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat ett utkast till Finlands CAP-plan för perioden 2023-2027. I samband med beredningen av planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har det gjorts en konsekvensbedömning av de kvantitativa konsekvenserna av planens utsläppsminskningar och miljöambitioner. Natur och Miljö har gett ett utlåtande om utkastet till planen och miljökonsekvensbedömningen.

  Läs mer om artikeln: Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP