Foto: Laura Gripenberg

Natur och Miljö motsätter sig förslaget till förordning om jakt på varg

Nyhet , Publicerat:

Vargstammen uppskattades tillfälligt vara något större under våren 2021 och därför föreslås nu licensjakt. Men egentligen är vargen starkt hotad i Finland och en pågående utredning om en gynnsam skyddsnivå för vargen är ännu på hälft.

Jakt på varg motiveras i förslaget som det primära sättet att minska skadorna som vargen förorsakar. Tidigare försök med stamvårdande jakt har varit misslyckade och försvagat stammen. Nu måste vi agera klokare.Enligt erfarenheter från Susi Life projektet har vargstängsel, modern teknik med digital övervakning och GPS halsband på får visat sig vara effektiva sätt att förebygga vargskador.

För att råda bot mot social oacceptans eller fobi för vargen behövs information, utbildning och konkreta förebyggande åtgärder på de orter där vargen upplevs som ett hot. Enligt lagstiftning om hotade djur måste andra metoder än letala först prövas innan jakt kan tillåtas.

Konfrontationer mellan varg och hund kunde minimeras genom att kräva att jakthundar hålls kopplade på vargområden och vid vargspår.

Det verkar uppenbart att beskydd av en hotad art inte står i fokus för förslaget trots att Finland tidigare prickats av EU domstolen. Natur och Miljö kan inte acceptera att en statlig myndighet i Finland omfattar en sådan nonchalant inställning till EU:s naturdirektiv.

Målet med Finlands vargpolitik bör rimligen vara att utom all tvivel sträva till att säkerställa vargens fortlevnad i Finland genom att bl.a. stärka förutsättningarna för människans och vargens samexistens.

Natur och Miljö har kommenterat lagförslaget till jord- och skogsbruksministeriet och motsätter sig förslaget till förordning om jakt på varg 2021-2022. Du hittar hela utlåtandet och motiveringarna under Utlåtanden.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...

 • Rural populism gagnar inte debatten om naturdirektivet

  Nyhet , Publicerat:

  Läs vår insändare om vargjakten som publicerades i Vasabladet och Österbottens Tidning den 4 november och i Syd-Österbotten den 9 november 2022.

  Läs mer om artikeln: Rural populism gagnar inte debatten om naturdirektivet

 • Riksdagens beslut om vargjakten strider mot EU:s naturdirektiv

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Att kalla jakten på ett utrotningshotat djur för ”stamvårdande” är ett praktexempel på orwellskt språkbruk där man försöker ge ett sken av att vargstammen ska vårdas genom att skjuta ihjäl rödlistade, ytterst sällsynta djur.

  Läs mer om artikeln: Riksdagens beslut om vargjakten strider mot EU:s naturdirektiv

 • Natur och Miljö fördömer planerna på vargjakt

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Vi främjar inte vargbeståndets fortlevnad genom att skjuta ännu fler fullt friska vargar och ytterligare splittra varggrupperna i vårt land.

  Läs mer om artikeln: Natur och Miljö fördömer planerna på vargjakt

 • Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP

  Nyhet , Publicerat:

  Jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat ett utkast till Finlands CAP-plan för perioden 2023-2027. I samband med beredningen av planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har det gjorts en konsekvensbedömning av de kvantitativa konsekvenserna av planens utsläppsminskningar och miljöambitioner. Natur och Miljö har gett ett utlåtande om utkastet till planen och miljökonsekvensbedömningen.

  Läs mer om artikeln: Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP

 • Fiskenäringen borde förstärkas med mera miljöhänsyn

  Nyhet , Publicerat:

  Jord- och skogsbruksministeriet har utformat ett förslag till hur fiskenäringen i Finland kunde främjas. Målet är att öka finländarnas intag av inhemska fiskprodukter. Det övergripande temat är hållbar tillväxt inom inhemsk primärproduktion. Man vill locka nya företagare och nytt kapital till branschen och säkra en livskraftig fiskerinäring.

  Läs mer om artikeln: Fiskenäringen borde förstärkas med mera miljöhänsyn