Utlåtande om strategin för friluftsliv

Utlåtande , Publicerat:

Till miljöministeriet
VN/27419/2020

Strategin för friluftsliv syftar till att göra rekreation i naturen till en nationell framgångsfaktor. Förhoppningen är att allt fler finländare ska hitta lämpliga sätt att vistas och röra sig i naturen. I strategin fäster man särskild vikt vid närnaturens tillgänglighet, folkhälsoaspekten av vistelse i naturen och ett starkare samarbete.

Utlåtandet om strategin lämnades in via webbtjänsten Utlåtande.fi. Där kan du läsa Natur och Miljös och andra intressenters kommentarer.

Taggar