Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Ja tack till nya stöd för naturvård

Nyhet , Publicerat:

För stora delar av den biologiska mångfalden i Finland är läget så kritiskt att det inte räcker att bara bevara de nuvarande små spillrorna av områden i naturtillstånd. Människan måste hjälpa till genom att aktivt återställa naturens egna processer. Vissa naturtyper, de så kallade vårdbiotoperna, har utvecklats genom århundraden av aktiv djurhållning. Ängar och hagmarker måste kontinuerligt betas av djur för att de arter som har anpassat sig till de här livsmiljöerna skall finnas kvar.

Det här är bakgrunden till en av regeringen Marins stora satsningar, Helmiprogrammet. Under den här regeringsperioden skall restaurerings- och naturvårdsinsatserna lyftas till en ny nivå.

En del av de särskilda naturvärdena befinner sig på mark i privat ägo. Alla markägare har ett ansvar för att naturvärden inte skall gå förlorade, men det är rimligt att samhället bidrar med en del finansiering. När Helmiprogrammet började planeras visade det sig att det inte finns en lämplig laglig grund att styra statsmedel till åtgärder på privat mark. Därför satte miljöförvaltningen i snabb takt i gång ett lagändringsprojekt, parallellt med en större och lite långsammare uppdratering av naturvårdslagen.

Ser positivt på att beredningen av lagändring fortsätter

Natur och Miljö lämnade den 8.6.2020 in ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition. Vi gillar reformen, men pekar på att de nya stöden inte få överlappa de nuvarande stöden som kommer från jordbruksstöden, alltså landsbygdsprogrammet. Jordbrukssektorn har fortfarande det primära ansvaret för att bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

De nya stöden skall administreras av statens regionförvaltning, de så kallade NTM-centralerna. Enligt planen handlar det inte så mycket om att dela ut pengar, utan om att upphandla, koordinera och förmedla tjänster och material som behövs för restaurering och vårdåtgärder.

Natur och Miljö har länge efterlyst satsningar där man kombinerar biologisk sakkunskap med ingenjörskunnande i syfte att hitta fungerande lösningar på biodiversitetskrisen. Forststyrelsens naturtjänster har i många år utvecklat och testat metoder främst på statens mark och nu är det hög tid att ta i bruk fungerande metoder i stor skala.

Vi ser inga hinder för att beredningen av lagändringen kan fortsätta så att regeringen under hösten kan avge sin proposition till riksdagen. Då kan nya naturvårdsåtgärder på privat mark finansieras från statens budget redan år 2021.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...