Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Regeringen vill bygga ut förnybar energi på bekostnad av naturskyddet.

Utbyggnaden av förnybar energi får inte försämra naturskyddet

Utlåtande , Publicerat:

Regeringens lagförslag riskerar att öppna Pandoras ask och påskynda naturförlusten ytterligare enligt principen ändamålen helgar medlen.

Till: Miljöministeriet

Ärende: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1247/2024

Natur och Miljö tackar för möjligheten att ge ett utlåtande.

Natur och Miljö understryker att EU:s direktiv för förnybar energi, RED III, inte förutsätter att naturskyddslagen revideras eller att det finländska naturskyddet försämras på grund av utbyggnaden av förnybar energi.

Regeringens proposition föreslår undantagsbestämmelser som skulle göra det lättare att kringgå skyddet av hotade arter liksom de bestämmelser som gäller för Natura 2000-områden. Det här är oacceptabelt.

Regeringens lagförslag riskerar att öppna Pandoras ask och påskynda naturförlusten ytterligare enligt principen ändamålen helgar medlen. Vi kan inte godta att positiva miljömål som gäller förnybar energi skulle förutsätta att vi kringskär naturskyddet.

Utbyggnaden av till exempel vindkraften till havs och i ödemarker aktualiserar redan nu frågan om den förnybara energins inverkan på djurlivet och artrikedomen. Naturresursinstitutet är av samma anledning i färd med att inventera vindparkers inverkan på stora däggdjur och deras utbredningsområden. Det finns all anledning att skynda långsamt i utbyggnaden av vindenergi om det visar sig att naturskyddets och energiindustrins intressen krockar.

Vi föreslår att regeringen höjer ambitionsnivån och i stället ställer tuffare krav på naturanpassad utbyggnad av industriella anläggningar. All markanvändning ska beakta lokala naturvärden och den biologiska mångfalden.

Finland har vid partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald i Montreal 2022 förbundit sig att stoppa naturförlusten före 2030 och skydda minst 30 procent av sina land-och havsområden. Regeringens proposition och förslag att urvattna naturskyddet skulle ta oss längre bort från denna målsättning och undergräva ambitionen att stärka skyddet av sårbara och hotade arter.

Det är inte juridiskt eller vetenskapligt motiverat att åtgärder för att uppnå klimatmålen leder till att andra naturvärden försvagas. Vi måste värna om ambitiösa klimatpolitiska målsättningar samtidigt som vi slår vakt om viktiga naturvärden utan att naturen tar stryk.

Natur och Miljö ber av ovan nämnda anledningar att regeringen ser över propositionen och återremitterar frågan till ny behandling.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...