Utlåtande om jakt på björn 2021-2022

Utlåtande , Publicerat:

Till Jord och skogsbruksministeriet
Dnro VN/13889/2021

Natur och Miljö r.f. stöder utlåtande givet av Finlands naturskyddsförbund SLL i juni 2021.


Natur och Miljö anser därtill att speciell uppmärksamhet bör fästas vid regler för utfodring av vilda björnar, som lockbete för fotografering. Reglerna bör göras striktare så att inte vilda djur riskerar att förtamas, med ökade risker för närkontakt med människor och djurens liv som följd.


Tilläggsinformation: Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö r.f.
Tel: 045 2700313, e-post: camilla.sederholm@naturochmiljo.fi

Taggar

Du kanske också är intresserad av...