Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om stamvårdande jakt på varg

Utlåtande , Publicerat:

KAA 4/2020 vp Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen
Till riksdagens jord- och skogbruksutskott

Natur och Miljö motsätter sig stamvårdande jakt på varg i Finland innan Finlands vargbestånds gynnsamma bevarandestatus är vetenskapligt bestämd.

Den finska vargstammen är strikt skyddad i lag och och det föreligger risk för inavel p.g.a. att artens antal befinners sig allför nära minimigränsen. Den finska vargstammen bör befinna sig är på en gynnsam bevarandenivå också efter avslutad stamvårdande jaktsäsong.

Vi vill särskilt betona att

  • Det finns andra medel än s.k. stamvårdande jakt för att hantera problemsituationer som kan uppstå. För att förebygga skador är det t.ex. möjligt att få stängselmaterial av Finlands viltcentral.
  • Tidigare försök med stamvårdande jakt har varit misslyckat och försvagade stammen på ett sätt som inte säkerställde hållbarhet i vargstammen.
  • En förutsättning för stamvårdande jakt är tillståndsprocessen tar hänsyn till olika parters åsikter, till exempel regionala viltråd, miljöorganisationer och aktuell forskning om vargstammens förutsättningar till hållbar fortlevnad i Finland.
  • En förutsättning för stamvårdande jakt är att det tillräckligt ofta erbjuds utbildning i vargjakt i syfte att minimera missriktade åtgärder. Till exempel är antalet alfaindivider överrepresenterade i vargjakt, även om skjutning av alfaindivider bör undvikas enligt tillståndsvillkoren
  • Det är viktigt att de ekologiska nackdelarna av vargjakt åtgärdas genom noggrannare övervakning.
  • Det behövs mera saklig information om fredlig samexistensen med vargen. Vargen hör till Finlands natur.
  • Finland har redan fått en anmärkning från EU -domstolen om olagligheten av tidigare beståndsjakt (dom av domstolen C 674/17 i oktober 2019)
  • Slutrapport av licensjakt på varg i Sverige 2017 visar att tjuvjakt på varg inte upphört med licensjakten.

Helsingfors 11.10.2021
Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...