Sök

  • Vi måste lära oss av naturen

    Det blir allt viktigare att anpassa våra samhällen till klimatförändringens följder. Nu behövs transformativa åtgärder som bygger på en förståelse för hur naturen fungerar, skriver Vilma Wahlbeck.

    Läs mer om artikeln: Vi måste lära oss av naturen