Artiklar med kategori: Pressmeddelande

Här hittar du samlat våra nyheter och pressmeddelanden. Du kan filtrera din vy med de gröna knapparna eller med att följa ett ämnesord som markeras med # nederst under varje artikel.

Observera att du hittar våra utlåtanden samlade här under Utlåtanden.

 • Henna Björkqvist ny förbundsordförande för Natur och Miljö

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Natur och Miljö har fått en ny ordförande. Förbundskongressen i Solf röstade Henna Björkqvist till ny förbundsordförande för treårsperioden 2020-2023. Björkqvist har tidigare varit styrelsemedlem i förbundsstyrelsen och ordförande för lokalföreningen Raseborgs Natur.

  Läs mer om artikeln: Henna Björkqvist ny förbundsordförande för Natur och Miljö

 • Naturskyddsförbundets medborgarinitiativ sätter fart på utfasningen av energitorv

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Finlands naturskyddsförbund publicerar idag ett medborgarinitiativ om en lag som skulle innebära slutet för energianvändningen av torv senast år 2025. En sista förbrukningsdag för torv skulle gynna klimatet, naturen och vattendragen. En kontrollerad övergång till ren energi skulle garantera att omställningen blir rättvis även för personer som arbetar inom torvbranschen.

  Läs mer om artikeln: Naturskyddsförbundets medborgarinitiativ sätter fart på utfasningen av energitorv

 • Gratis e-tjänst för pedagoger i Svenskfinland – webbplatsen MAPPA lanseras nu på svenska

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Webbtjänsten MAPPA.fi samlar miljöpedagogiska material från flera organisationer under samma tak. Tjänsten ger stöd och inspiration till lärare, småbarnspedagoger och föräldrar som
  vill behandla natur- och hållbarhetsrelaterade teman med barn och unga.

  Läs mer om artikeln: Gratis e-tjänst för pedagoger i Svenskfinland – webbplatsen MAPPA lanseras nu på svenska

 • Evois vetenskapsnationalpark

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Ett initiativ om att inrätta världens första vetenskapsnationalpark i Evois i Tavastehus har lämnats in till miljöministeriet. Planen har fått brett understöd och konceptet om naturskydd erbjuder upp till 1000 nya arbetsmöjligheter.

  Läs mer om artikeln: Evois vetenskapsnationalpark

 • Nya Naturum ska bli gemensamt naturcenter

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Utvecklingsprojektet Nya Naturum har tagit fart och den 1.4 anställdes sociolog Ylva Rancken-Lutz som projektledare. Syftet är att skapa en vision om hur verksamheten vid Naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen. Natur och Miljö administrerar utvecklingsprojektet.

  Läs mer om artikeln: Nya Naturum ska bli gemensamt naturcenter

 • Organisationer: Regeringen bör slopa fossila stöd och sätta stopp för torven, annars missar Finland klimatmålen

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Regeringen, som samlas till ett klimatmöte, bör slopa stöden till fossila bränslen och sätta stopp för användningen av torv. Det anser en grupp organisationer som arbetar med miljö, utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter. För tillfället finns det ett stort gap mellan regeringens klimatmål och åtgärder.

  Läs mer om artikeln: Organisationer: Regeringen bör slopa fossila stöd och sätta stopp för torven, annars missar Finland klimatmålen

 • Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Ekenäs naturum blir en av baserna för Naturskolan Utterns personal år 2020. Forststyrelsen blir också kvar i huset. Under året utformas en plan för ett nytt regionalt center för miljöpedagogik, naturturism och miljöinformation.

  Läs mer om artikeln: Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum

 • Naturskyddsorganisationerna kräver: jordbruksstöden skall gynna miljön

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Jordbruksstödens miljöpåverkan har inte diskuterats tillräckligt, trots att jordbruksstöden är den största utgiften i EU:s budget. Naturskyddsorganisationerna föreslår att stöden borde styras så att de ger största möjliga miljöfördelar.

  Läs mer om artikeln: Naturskyddsorganisationerna kräver: jordbruksstöden skall gynna miljön

 • Jordbruksstöden förnyas – Miljöorganisationerna vill öka hållbarheten inom det finländska jordbruket

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Växttäcke året om, skyddszoner, cirkulär ekonomi och mångsidig växtföljd är exempel på åtgärder som samhället borde stöda ekonomiskt. Fyra finländska miljöorganisationer har sammanställt sina åtgärdsförslag inför reformen av EU:s jordbruksstöd.

  Läs mer om artikeln: Jordbruksstöden förnyas – Miljöorganisationerna vill öka hållbarheten inom det finländska jordbruket

 • Partiernas klimatlöften är otillräckliga – organisationernas kampanj vill höja ambitionsnivån i klimatpolitiken

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Åtta riksdagspartier har förbundit sig vid 1,5-gradersmålet, men klimatkrisens allvar syns inte tillräckligt i partiernas program. Kampanjen Korvaamaton (Oersättlig) kräver mera konkreta klimatåtgärder av Finland. Bakom kampanjen står nio organisationer som arbetar med miljöfrågor och global utveckling tillsammans med flera kända opinionsbildare.

  Läs mer om artikeln: Partiernas klimatlöften är otillräckliga – organisationernas kampanj vill höja ambitionsnivån i klimatpolitiken