Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
EU vill försvaga vargens internationella skyddsstatus. Foto: Stein Valkoinen

EU:s alarmerande planer på att försvaga vargskyddet måste stoppas!

Pressmeddelande , Publicerat:

Om EU på lättvindiga och populistiska grunder nu går in för att riva upp internationella skyddskriterier leder det till en situation där respekten för Bernkonventionen urholkas och det internationella naturskyddet försvagas.

EU-kommissionen meddelade på onsdagen att EU vill luckra upp vargskyddet och lägga in ett förslag till Bernkonventionens sekretariat för att ändra vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”skyddad”.

– Vi är bestörta över EU-kommissionens planer på att försvaga skyddet av den utrotningshotade vargen. Förslaget saknar vetenskaplig grund. Det strider mot EU:s i övrigt ambitiösa mål om naturvård och biodiversitet, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Vargens internationella skyddsstatus har förankrats i vetenskapligt grundade kriterier för hur man definierar utrotningshotade arter. Vargen klassas för närvarande som en strikt skyddad art i Bernkonventionen, som utgör grunden för EU:s habitatdirektiv. Bernkonventionen har undertecknats av sammanlagt 50 länder som förbinder sig att trygga det folkrättsliga skyddet av utrotningshotade arter.

– Om EU på lättvindiga och populistiska grunder nu går in för att riva upp internationella skyddskriterier leder det till en situation där respekten för Bernkonventionen urholkas och det internationella naturskyddet försvagas, vilket kan få ödesdigra följder för miljörätten, säger Sederholm.

Natur och Miljö har kritiserat EU:s planer i ett utlåtande som skickades till EU-kommissionen i september. Natur och Miljö har därtill riktat skarp kritik mot Jord- och skogsbruksministeriets och Viltcentralens förslag att bevilja dispens för utökad vargjakt.

– Vi vädjar till statsminister Petteri Orpo att Finland motsätter sig EU:s alarmerande planer på att försvaga vargskyddet. Vi måste stoppa detta ogenomtänkta initiativ eftersom det äventyrar internationella spelregler för skyddet av utrotningshotade arter och målen om stärkandet av den biologiska mångfalden, säger Sederholm.


För ytterligare information:
Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, mobil: 045 2700 313

Taggar

Du kanske också är intresserad av...