Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Klimatmarsch i Edinburgh i samband med fjolårets klimatkonferens i Egypten. Foto: Wikimedia Commons / Jordens vänner i Skottland

Världssamfundet måste förbinda sig att stoppa konsumtionen av fossila bränslen

Pressmeddelande , Publicerat:

FN:s klimatkonferens kör i gång i Dubai om två veckor. En rad finländska ideella organisationer kräver att världssamfundet avvecklar alla subventioner som är skadliga för klimatet.

Pressmeddelande, 16.11.2023

FN:s klimatkonferens, som inleds i slutet av november, kommer för första gången att utvärdera hur framgångsrikt Parisavtalet har genomförts. Utöver detta kommer mötet att fatta beslut om ytterligare nödvändiga åtgärder. En rad finländska miljö-, bistånds- och människorättsorganisationer kräver att världssamfundet påskyndar sina ansträngningar för att uppnå 1,5-gradersmålet och slutar använda fossila bränslen.

FN:s klimatkonferens COP28 äger rum i Dubai, Förenade Arabemiraten, från den 30 november till och med den 12 december. De ideella organisationerna kräver att klimatmötet uppnår en överenskommelse om konkreta åtgärder för att nå Parisavtalets mål och att genomföra åtgärderna omedelbart. Det viktigaste av dessa är att länderna måste komma överens om att avstå från fossila bränslen.

– Mötet måste leda till en överenskommelse om en snabb avveckling av fossila bränslen från alla sektorer. Avvecklingen ska ske genom en rättvis omställning senast 2050. Ett viktigt verktyg är att lägga ned alla subventioner som är skadliga för miljön, säger Bernt Nordman, chef för WWF Finlands klimatprogram.

Det nuvarande decenniet är avgörande för att stävja klimatkrisen. Effekterna av den globala uppvärmningen kan noteras med stigande temperaturrekord från år till år liksom tilltagande extremväder, som orsakar mänsklig och ekonomisk förstörelse. År 2023 förutspås bli det varmaste i mätningshistorien och enligt en FN-rapport som publicerades i fjol riskerar klimatet att värmas upp med 2,8 grader i slutet av seklet. Det finns ett stort glapp mellan staternas klimatutfästelser och de åtgärder som har vidtagits.

På mötet kommer den första globala översynen av Parisavtalet och hur det har tillämpats att göras. Översynen, som görs vart femte år, är en stresstest för Parisavtalet, vars syfte är att bedöma både gemensamma framsteg för världens länder att nå klimatmålen och nödvändiga ytterligare åtgärder.

– Nuvarande åtgärder för att minska utsläppen räcker inte till för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och undvika de mest destruktiva effekterna av ett upphettat klimat. Klimatpolitikens trovärdighet kommer att vägas vid mötet i Dubai. Alla länder måste skyndsamt öka sina ansträngningar och stödja fattigare länder i deras klimatåtgärder i vårt gemensamma globala talko, säger Fingos klimatexpert Emilia Runeberg.

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat alla industriländer att sträva efter klimatneutralitet före år 2040. Det här skulle också innebära en skärpning av EU:s klimatmål – för närvarande har EU åtagit sig att nå målet 2050.

– Det är uppenbart att EU och Finland också måste intensifiera sina egna åtgärder för att bromsa uppvärmningen. Klimatåtgärdernas trovärdighet prövas nu på alla nivåer av klimatpolitiken. Petteri Orpos regering måste stödja skärpningen av EU:s klimatneutralitetsmål och fatta beslut om ytterligare åtgärder i enlighet med klimatlagen, så att Finland kan nå sina klimatmål, säger klimatexpert Hanna Aho på Finlands naturskyddsförbund.

En av klimatmötets centrala smärtpunkter kommer att vara finansieringsfrågorna. Vid klimatkonferensen i Glasgow 2021 kom man överens om att fördubbla finansieringen av anpassningsåtgärderna till år 2025. Dubai måste skapa en trovärdig plan för att genomföra denna finansiering.

– Anpassningen till klimatuppvärmningen har gått exceptionellt trögt. Dubai måste skapa ett gemensamt globalt mål för klimatanpassning och ta fram ett nytt finansieringsmål. Vi måste täcka underskottet på hundratals miljarder dollar som behövs för att tackla effekterna av klimatkrisen, säger Niko Humalisto, ledande sakkunnig för påverkansarbetet vid Finska Missionssällskapet.

Vid klimatkonferensen i Egypten i fjol nådde man en överenskommelse om att grunda en fond för att kompensera förluster och skador orsakade av klimatförändringar. Nästa steg är att trygga nödvändig finansiering till fonden för att den ska kunna svara på ekonomiska och mänskliga behov, allt från omedelbart katastrofbistånd till insatser för återuppbyggnad.

Förutom de svåra förhandlingsfrågorna överskuggas klimatmötet i Dubai av värdlandets dystra människorättssituation. I Förenade Arabemiraten har utrymmet för civilsamhället begränsats kraftigt. Organisationerna framhåller att det är viktigt att trygga till exempel mötesfriheten och andra möjligheter att delta i mötet.

För mer information:

På plats i Dubai kommer följande representanter för organisationerna att följa mötet:

Anna Ikonen, klimatexpert, Finlands naturskyddsförbund, anna.ikonen(a)sll.fi, tel. 044 491 4269 (i Dubai 30.11.-11.12.)

Tiina Huvio, verkställande direktör, Food and Forest Development Finland, tiina.huvio(a)ffd.fi, tel. 040 159 5667 (i Dubai 3-10 december)

Emilia Runeberg, expert på klimatarbete, finska utvecklingsorganisationerna Fingo, emilia.runeberg@fingo.fi, tel. 050 317 6686 (i Dubai 5–14 november)

Kaisa Kosonen, klimatexpert, Greenpeace International, kaisa.kosonen@greenpeace.org, tel. 050 368 8488 (i Dubai under hela mötet)

Bernt Nordman, chef för klimatprogrammet, WWF Finland, bernt.nordman@wwf.fi, tel. 0505250348 (i Dubai 29.11-13.12)

Niko Humalisto, ledande expert inom påverkansarbete, Finska Missionssällskapet / ActAlliansi, niko.humalisto@felm.org, tel. 040 757 4036 (i Dubai 29.11-9.12)

Niina Ratilainen, expert på påverkansarbete, Plan International Finland, niina.ratilainen@plan.fi, tel. 050 378 7791 (i Dubai 5-12.12.)

I Finland följer följande representanter för organisationerna mötet:

Hanna Aho, klimatexpert, Finlands naturskyddsförbund, hanna.aho(at)sll.fi, tel. 040 628 9495

Lasse Leipola, klimatexpert, Finnwatch, lasse.leipola(at)finnwatch.org, tel. 044 491 9401

Anna Perttula, rättvis övergångsexpert, SASK - Finska fackföreningar, Solidaritetscentrum, anna.perttula(at)sask.fi, tel. 040 541 6155

Elina Mikola, klimat- och miljöexpert, Amnesty International Finlands sektion, elina.mikola(at)amnesty.fi, tel. 044 493 8334

Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tel. 0452700313, camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

Taggar

Du kanske också är intresserad av...