Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om ansökan om inrättande av landskapsvårdsområdet Skärlandet

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: YM3/576/2006

Natur och Miljö rf vill härmed varmt förorda, att miljöministeriet utan dröjsmål skulle inrätta landskapsvårdsområdet Skärlandet i enlighet med Ekenäs stads ansökan.

Natur och Miljö anser, att det föreslagna landskapsvårdsområdet är viktigt på nationell nivå och att § 33 i naturvårdslagen kan tillämpas. Det av landhöjning och boskapsskötsel präglade landskapet har unika naturvärden, som behöver aktiv vård och systematisk hänsyn i markanvändningsbeslut.

Ekenäs stads ansökan har beretts grundligt och de lokala invånarna stöder initiativet. Skötselplanen beaktar de viktigaste faktorerna och är generellt av hög kvalitet.

Den föreslagna avgränsningen bildar ett enhetligt område. Natur och Miljö vill dock påpeka, att det finns områden med motsvarande landskaps- och naturvärden utanför den föreslagna avgränsningen. Eftersom havet är en central förenande faktor i skärgårdslandskapet, kunde även områden som inte direkt gränsar till den nu föreslagna helheten anslutas till landskapsvårdsområdet.

Högaktningsfullt,


Bernt Nordman, verksamhetsledare
Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...