Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om Fortum Power and Heat AB:s ansökan om principbeslut beträffande ett kärnkraftsverksprojekt

Utlåtande , Publicerat:

Till Arbets- och näringslivsministeriet
Hänvisning: 390/815/2009

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten av ge ett utlåtande och vill som sin åsikt framföra följande:

Natur och Miljö anser, att Fortums kärnkraftsverksprojekt Lovisa 3 inte är förenligt med samhällets helhetsintresse och att tillstånd således inte bör beviljas. Förbundet vill särskilt lyfta fram följande motiveringar:

1. Elkonsumtionens utveckling i Finland

Fortum motiverar sin ansökan med att det behövs ny elproduktionskapacitet från år 2020 på grund av att gammal kapacitet tas ur bruk, att efterfrågan på koldioxidneutral elproduktion ökar samt att elektricitetens andel av hela energianvändningen förväntas öka. Fortum bedömer, att energibesparing och förnyelsebara energikällor inte räcker i framtiden för tryggande av energitillgången till förmånliga och förutsägbara priser. Natur och Miljö anser, att beslut om utbyggnad om kärnkraften på ett avgörande sätt minskar drivkrafterna för att Finland skulle utvecklas till en världsledande aktör på energisnåla lösningar och förnybar energi.

Fortum hänvisar även till den öppna nordiska marknaden, som håller på att förenas med den europeiska elmarknaden, som även förväntas öppnas för fri konkurrens. Utbyggnad av kärnkraft för export är inte förenligt med kärnenergilagens syfte eller samhällets helhetsintresse.

2. Fjärrvärmealternativet oklart

Fortum betonar kraftigt möjligheten, att den nya kärnkraftsenheten skulle börja förse huvudstadsregionen med fjärrvärme. Denna vision vilar dock på en högst osäker grund i och med att Fortum i detta skede inte har några avtal med aktörer inom huvudstadsregionen. Hur fjärrvärmeleveransen från Lovisa skulle påverka den i dag huvudsakligen kombinerade el- och värmeproduktionen i området är oklart.

3. Fortum förlitar sig på Posivas deponiplaner

Kärnkraften producerar avfall, som är farligt för alla levande organismer i hundratals tusen år. Riskerna förknippade med hanteringen av kärnavfall är en central orsak till medborgarnas negativa inställning till kärnkraft. Fortum meddelar i sin ansökan, att Posivas framtida anläggning i Euraåminne skulle ta hand om det använda kärnbränslet. Natur och Miljö vill understryka, att det inte ännu går att bedöma om detta är en fungerande lösning.

4. Staten axlar ansvaret för kärnkraftbolagens risker

I motsats till andra elproduktionsformer karaktäriseras kärnkraften av risken för storolyckor, som kan ha direkta ödesdigra konsekvenser för en stor mängd människor och naturen. Enligt den nu gällande atomansvarighetslagen är den som innehar eller driver ett kärnkraftverk skyldig att ersätta högst cirka ca 200 miljoner euro, vilket i praktiken innebär en obligatorisk ansvarsförsäkring på cirka 240 miljoner euro. I USA uppgår motsvarande ansvar till cirka 10 miljarder dollar.
Natur och Miljö anser, att samhället enligt den nuvarande lagstiftningen åtar sig ett oacceptabelt stort ansvar för kärnkraftsbolagens verksamhet. Innan den redan år 2005 godkända lagändringen om obegränsat ansvar och högre ansvarsförsäkringskrav träder i kraft bör inga nya principbeslut beviljas.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...