Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om Fennovoima AB:s ansökan om principbeslut beträffande ett kärnkraftsverksprojekt

Utlåtande , Publicerat:

Till Arbets- och näringslivsministeriet
Hänvisning: 49/15/2009

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten av ge ett utlåtande och vill som sin åsikt framföra följande:

Natur och Miljö anser, att Fennovoimas kärnkraftsverksprojekt inte är förenligt med samhällets helhetsintresse och att tillstånd således inte bör beviljas. Förbundet vill särskilt lyfta fram följande motiveringar:

1. Elkonsumtionens utveckling i Finland

Fennovoima motiverar sin ansökan med att bolagets delägare vill försäkra sig om tillgång till el till ett rimligt och stabilt pris. Natur och Miljö anser, att ett principbeslut bör baseras på en helhetsvision om den framtida elförsörjningen i landet. Elkonsumtionen i Finland minskar nu kraftigt till följd av bl.a. omstruktureringar inom industrin. I samhällets helhetsintresse ligger nu att Finland skulle bli världsledande på energisnåla lösningar och förnybar energi. Utbyggnad av kärnkraft är inte förenligt med detta. Utbyggnad av kärnkraft för export är inte förenligt med kärnenergilagens syfte eller samhällets helhetsintresse.

2. Bristfällig ansökan

MKB-processen för Fennovoimas kärnkraftverksprojekt var i många hänseenden bristfällig. Ansökan om principbeslut har lämnats in trots att Fennovoima inte ännu har kompletterat MKB-beskrivningen enligt myndigheternas anvisningar.
I ansökan om ett principbeslut presenterar Fennovoima tre olika alternativa placeringsorter för anläggningen. Natur och Miljö anser, att respektive orts lämplighet inte har utretts tillräckligt noggrant. Bland annat saknas ännu en Natura 2000-bedömning samt utlåtanden från Strålsäkerhetscentralen.

3. Fennovoima saknar lösning för hanteringen av använt kärnbränsle

Kärnkraften producerar avfall, som är farligt för alla levande organismer i hundratals tusen år. Riskerna förknippade med hanteringen av kärnavfall är en central orsak till medborgarnas negativa inställning till kärnkraft. Fennovoima presenterar ingen lösning på detta problem i sin ansökan. Natur och Miljö anser, att ett principbeslut under inga omständigheter bör beviljas innan Fennovoima kan presentera en trovärdig plan eller ett bindande avtal med någon annan part, som skulle ta hand om avfallet på ett godtagbart sätt.

4. Staten axlar ansvaret för kärnkraftbolagens risker

I motsats till andra elproduktionsformer karaktäriseras kärnkraften av risken för storolyckor, som kan ha direkta ödesdigra konsekvenser för en stor mängd människor och naturen. Enligt den nu gällande atomansvarighetslagen är den som innehar eller driver ett kärnkraftverk skyldig att ersätta högst cirka ca 200 miljoner euro, vilket i praktiken innebär en obligatorisk ansvarsförsäkring på cirka 240 miljoner euro. I USA uppgår motsvarande ansvar till cirka 10 miljarder dollar.
Natur och Miljö anser, att samhället enligt den nuvarande lagstiftningen åtar sig ett oacceptabelt stort ansvar för kärnraftsbolagens verksamhet. Innan den redan år2005 godkända lagändringen om obegränsat ansvar och högre ansvarsförsäkringskrav träder i kraft bör inga nya principbeslut beviljas.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...