Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Jorden värmer

På ett år sparade Villa Elfvik 57 megawattimmar elström jämfört med föregående år. Det motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med fyra invånare under tre år. Omräknat i koldioxid motsvarar inbesparingen utsläppen från en personbil som kör 75 000 kilometer.

Förlängda batterier är den enda förändringen i Villa Elfviks värdefulla interiör. Riitta Pulkkinen är nöjd. Foto: Magnus Östman

Orsaken till Villa Elfviks dramatiskt sänkta elförbrukning ligger gömd under marken i kanten av den lummiga lundskog som omger natur-huset vid Bredviken i Esbo. Vårvintern 2014 borrades här fyra hål till mellan 210 och 240 meters djup. Rörslingor sänktes ned i hålen, en värmepump och en del annan apparatur installerades i källaren och sedan hösten 2014 bidrar värmen från jorden till att värma upp den stora jugendvillan med en total golvyta på 530 kvadratmeter. Även bruksvattnet får sin värme från jorden.

Tidigare värmdes både bruksvattnet och vattnet i batterierna med elström. Det är den här elförbrukningen som nu till stor del fallit bort. Värmepumpen förbrukar en del elström, men dess värmefaktor (COP) är 4,2, vilket innebär att systemet producerar 4,2 gånger mera värmeenergi än det förbrukar.

Både chefen för Villa Elfvik, Riitta Pulkkinen, och miljövårdaren Antti Mikala är nöjda med investeringen.

– I början krävdes en del finjusteringar, men de sköttes av jordvärmesystemets leverantör, säger Mikala.

Riitta Pulkkinen är speciellt nöjd med hur lite den stora anläggningen syns. I den vackra, lummiga trädgården utanför huset är den enda förändringen en servicebrunn. De djupa borrhålen är intäckta och övervuxna. Bara små skyltar på väggarna visar var de finns.

– De enda förändringarna inomhus är att en del av de gamla varmvattenbatterierna har förlängts. Istället för att ha korta brännheta batterier har vi nu längre batterier som ger en jämnare värme. Tidigare kunde vattnet i batterierna vara 72 grader, nu är det kring 50, säger Pulkkinen.

För ett anrikt hus som Villa Elfvik, som staden låtit renovera stilenligt, hade solpaneler eller vindkraft inte varit ett alternativ.

Pulkkinen och Mikala är båda nöjda med att värmepumpen är mycket tystgående och knappt hörs alls inne i husets stora rum, med välbevarad inredning.

Initiativet till jordvärmesatsningen togs av Esbo stads fastighetsverk. På Villa Elfvik var man genast med på idén, inte minst på grund av husets funktion som miljöinformationscenter. Tanken var genast från början att jordvärmeanläggningen skulle kunna demonstreras för besökare.

– Jordvärmen blev också Villa Elfviks bidrag till de samhälleliga åtagandena för hållbar utveckling, berättar Pulkkinen.

Den här kampanjen startades i slutet av 2013 av kommissionen för hållbar utveckling. Hittills har kring 150 organisationer, företag och andra samhällsaktörer avgett löften om att gynna hållbar utveckling i sin verksamhet.

Installeringen av jordvärmen är även ett led i Esbos strävan att på sikt bli en kolneutral stad.

Villa Elfvik ordnar en gång i månaden guidade demonstrationer för dem som vill bekanta sig närmare med jordvärmesystemet.

Riitta Pulkkinen berättar att den vanligaste frågan som besökarna ställer är hur dyr investeringen i jordvärme har varit.

– Vi svarar att den betalar tillbaka sig på mindre än tio år i form av sänkta kostnader för inköpt el.

För egnahemshus är återbetalningstiden kortare och investeringskostnaderna lägre. Det beror bland annat på att det räcker med ett borrhål i marken istället för fyra.

Jordvärmepumpen och övrig apparatur är placerade i ett litet utrymme i Villa Elfviks källare. Att allting ryms på några kvadratmeter brukar väcka förvåning bland besökarna. I ett egnahemshus krävs ännu mindre utrymme.

I Villa Elfviks källare tas värmen från jorden tillvara. Foto: Villa Elfvik

Värmen i jorden…

…härstammar från solen (ned till ca 15 meters djup), från radioaktiv strålning i jorden och geotermisk energi längst ned. I en jordvärmeanläggning överförs värmen till vätskan i rörsystemet, transporteras till ytan och förmedlas vidare till husets vattenburna uppvärmningssystem.

Här pågår borrning ned till 200 meters gjup i vårvintern 2014. Foto: Villa Elfvik

Jordvärme 2015 i Finland

  • 115 000 jordvärmepumpar var i bruk
  • jordvärme installerades i omkring hälften av alla nybyggda egnahemshus
  • 6 000 jordvärmepumpar ersatte olje- och eluppvärmning
  • större jordvärmesystem installeras allt oftare i radhus och våningshus
  • Källa: Finlands värmepumpförening SULPU

Text: Magnus Östman

Foto: Magnus Östman, Villa Elfvik

Tidigare publicerad i tidningen Finlands Natur nr 3/2016.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...