Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Frågor och svar om miljövänlig energi

Vad menas med aktiv och passiv solvärme?

Solens strålning kan tas tillvara både aktivt och passivt. Man talar om aktiv solvärme då man använder sig av olika anordningar för att använda solvärmen. Passiv soluppvärmning innebär att man planerar hus så att solen skiner in i rummen under de tider på året då det behövs uppvärmning.

Solstrålningen kan användas till att producera både elektricitet och värme. Tekniskt sett är det fråga om två olika system. I båda fallen placeras ändå panelerna mot söder, på till exempel tak eller väggar. Med solceller kan man producera elektricitet. Solfångare används för att tillvarata solens strålning. I solfångaren finns rör med en vätska eller luft som cirkulerar och binder solvärme. Solfångare kan användas för att värma upp bruksvatten, inomhusluft, eller vatten som cirkulerar i värmeelement och värmer upp huset.

Vad är jordvärme?

Med en värmepump tar man tillvara solenergi som lagrats i marken, berggrunden eller vattnet. Jordvärmen kan tas tillvara antingen genom att borra en 150-250 meter djup bergbrunn eller genom att gräva ner en omkring 300 meter lång värmeslinga vågrätt i marken. Om tomten ligger vid vatten, kan värmeslingan också läggas i havs- eller sjöbottnen. I Finland är det vanligaste alternativet att borra en brunn för jordvärmeslingan.

En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp: värme leds från det svalare utrymmet till det varmare. Värme leds alltså ur marken, till husets uppvärmningssystem eller för att värma bruksvatten. En värmepump kan också användas för att kyla ner huset under sommaren. Värmepumpens hjärta är en kompressor som drivs med elektricitet.

Att värma huset eller bruksvattnet med jordvärme är relativt förmånligt, men investeringskostnaderna är höga. Därför är jordvärme en mer lönsam investering för större egnahemshus än för små hus. I Finland har man värmt egnahemshus med jordvärme sedan början av 1970-talet, men det var sällsynt ända fram till början av 2000-talet. I Sverige har däremot jordvärme varit populärt länge.

Varifrån härstammar värmen i jorden?

Värmen i jorden härstammar från solen (ned till ca 15 meters djup), från radioaktiv strålning i jorden och geotermisk energi längst ned. I en jordvärmeanläggning överförs värmen till vätskan i rörsystemet, transporteras till ytan och förmedlas vidare till husets vattenburna uppvärmningssystem.

Vad är pellets?

Pellets är ett biobränsle som tillverkas av restprodukter från sågverk och snickerier: kutterspån, sågspån och slipdamm. Dessa mals, torkas, hettas upp och pressas ihop till små stavar som innehåller energi i en mycket kompakt form. En kubikmeter pellets innehåller samma energimängd som 300-330 liter lätt brännolja. Ett pelletuppvärmningssystem består av en panna, brännare, matarsystem och en förvaringssilo. Källa: Motiva

Vad menas med värmeåtervinning?

Idag byggs de flesta nya husen så att värme tas tillvara ur ventilationsluften. Oftast handlar det om mekanisk återvinning med hjälp av en värmeväxlare. I praktiken innebär det att det finns plåtskivor mellan kanalerna där den varma luften leds ut och den kalla leds in. Då den varma luften värmer upp den kalla tillvaratas värme som annars skulle ha gått till spillo.

Effektivast är värmeåtervinningen då man har en roterande värmeväxlare. Med hjälp av den kan man ta tillvara upp till 85 procent av värmen i den luft som byts ut.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...