Raseborgs Natur rf. ordar talko för att bekämpa vresros i Västra Nylands skärgård

Höjdpunkten av bekämpningstalkon!

Kom och tillbringa ett oförglömligt veckoslut i västra Nylands skärgård och vid kusten! Tillsammans kommer vi att bekämpa vresros, en invasiv främmande art som gör skärgårdens underbara natur och stränder till ogenomträngliga snår och kväver så våra inhemska växtarter.
2 Oktober

Västra Nyland

-


Samling samt evenemangets start kommer att äga rum på parkeringsplatsen utanför Tvärminne zoologiska station i Hangö kl 10.00 på lördag. Övernattning sker också på Tvärminne stations område.

Bekämpningen av vresros i Hangö och Raseborg sker genom att rensa och gräva upp växten. Om vädret tillåter rör vi oss med båt. Vid tung sjögång eller om det behövs för att nå till destinationerna, använder vi bil och jobbar längs med kustremsan. Vi kommer även att samla skräp från stränderna medan vi letar efter vresros.

På lördag spenderar vi all den ljusa tiden med att arbeta och återvänder på kvällen till Tvärminne station, där middag och bastu väntar. På söndag startar vi klockan 8 och återvänder till Tvärminne vid 16 tiden.

Vi rör oss till sjöss även i krävande väderförhållanden, så det är viktigt att du utrustar dig så att du klarar dig även regn och blåst! Du behöver smuts- och vattenresistenta arbetskläder samt tjocka handskar (rosen har taggar).

Vi arrangerar grupptransport från Karis järnvägsstation kl. 9.30 på lördag och tillbaka från Hangö på söndagen kl. 16.30 eller senast kl. 17.30 för dem som kommer med tåg.

10 personer tas med till båda veckosluten. Evenemanget är gratis för dig som deltar.

Som kryssningsvärden fungerar Olli Borg, som har decennier av erfarenhet av att organisera olika natur-och talkoläger.

Ifall någotdera veckoslut inte blir av t.ex. p.g.a. dåligt väder så kommer det att hållas den 16. - 17. oktober istället.

Arrangörer: Raaseporin Luonto ry - Raseborgs Natur rf. och Ängsblommor i Raseborg - bekämpningsprojektet av invasiva främmande arter under Yrkeshögskolan Novia.

Samarbetspartners: Forststyrelsen, Ekenäs skärgårds nationalpark, Nylands brigad, Tvärminne zoologiska station.

Finansierare: NTM-centralen, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.

Anmälning och mer information: kaisa.kauranen@novia.fi, tel. 041 548 2609.

Taggar