Förbundsmöte

Välkommen på Natur och Miljös förbundsmöte den 9 april 2022!
9 April

Natur och Miljös förbundsmöte 2022. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet – under mötet väljs nya styrelsemedlemmar och verksamhetsplanen godkänns. Under mötet får medlemmarna en möjlighet att påverka hur förbundet ska föra miljöpolitik det kommande året. Alla får delta på mötet men endast medlemmar har rösträtt.

Mera information kommer i början av året.

Taggar