Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Artrikedomen minskar – naturförlusten kräver snabba åtgärder

Pressmeddelande , Publicerat:

De finländska medlemsorganisationerna i Internationella naturvårdsunionen IUCN kräver att nästa regeringsprogram tar fram ett åtgärdspaket som bromsar naturförlusten.

Finlands nästa regeringsprogram måste bygga på Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald. Det kräver de finländska medlemsorganisationerna i Internationella naturvårdsunionen. Organisationerna har skickat sina krav till alla riksdagspartier och centrala ministerier inför nästa veckas riksdagsval.

Organisationerna understryker att regeringen måste utöka finansieringen av naturskyddet, vilket skulle innebära mer pengar till att trygga naturvården och bana väg för att inrätta nya skyddsområden.

- Den viktigaste målsättningen är solklar. Vi måste stoppa naturförlusten. Det förutsätter åtgärder både i hemlandet och internationellt, säger Matti Nummelin, docent och ordförande för Finlands IUCN-kommitté.

Nummelin påminner att FN nyligen har godkänt två betydande folkrättsliga avtal som stärker naturskyddet. I början av mars godkändes ett folkrättsligt avtal som ska främja inrättandet av marina skyddsområden i djuphaven på olika håll i världen.

I december i fjol beslutade partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald att skydda 30 procent av världens land- och vattenområden före 2030. Dessutom ska 30 procent av de försvagade land- och havsområdena återställas.

- Det här visar att världssamfundet vill stoppa den globala utarmningen av artrikedomen. Besluten förpliktar också Finland att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå målen, säger Nummelin.

Enligt Nummelin kunde Finland vara en föregångare i naturskyddsfrågor bland annat genom att ställa upp som värd för IUCN:s toppmöte nästa år.

- Vi har all information som behövs för att lösa naturförlusten. Att förbättra naturens tillstånd ger jobb och inkomster också till landsbygden, säger Tapani Veistola, verksamhetsledare på Finlands naturskyddsförbund.

IUCN:s finländska medlemsorganisationer föreslår att regeringsprogrammet slår fast att minst 30 procent av Finlands natur ska skyddas före 2030 och att största delen av landets försvagade ekosystem ska återställas. Regeringen måste också trygga åtgärder för att skydda utrotningshotade arter och stärka bestånden av arter som är på tillbakagång. Det här förutsätter en lång rad nya lagar och förordningar.

- Tusentals arter hotar att försvinna i Finland om inte nödvändiga åtgärder fattas nu för att vända den nedåtgående trenden. Biologisk mångfald måste prioriteras. Det är livsnödvändigt för att vi ska få mat, mediciner och en beboelig planet, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Ursprungligen var det meningen att utarmningen av artrikedomen och naturförlusten skulle stoppas 2020, men det målet uppnåddes aldrig.

- Nu är det hög tid att tillgripa konkreta åtgärder för att rädda hotade arter. En tiondel av alla finländska arter är hotade. Globalt hotar cirka en miljon arter att försvinna om vi inte ser över vår verksamhet. Vi måste samarbeta nationellt och internationellt för att stoppa den här utvecklingen, säger Sanna Hellström, direktör på Högholmens djurpark.

- Finland kan inte stå handfallen och följa med hur naturförlusten framskrider. Situationen för häckfågelfaunan har försvagats en längre tid och hälften av arterna är numera rödlistade, säger skydds- och forskningsdirektör Teemu Lehtiniemi på Birdlife.

Naturförlusten och klimatkrisen påverkar allra mest de människor som bor i låginkomstländer.

- Finland måste bära sitt ansvar och stödja naturskyddet i utvecklingsländer med hjälp av biståndsmedel. Förenta nationernas partskonferens i Montreal slog fast att avtalsparterna ska utöka sina biståndsanslag till utvecklingsländerna så att de kan stärka naturskyddet, säger Anne Tarvainen, programdirektör på WWF Finland.

Internationella naturvårdsunionen IUCN (The International Union for Conservation of Nature) är ett nätverk för stater, ideella organisationer och icke-statliga organisationer. IUCN främjar naturskyddet och sporrar till en ekologiskt hållbar konsumtion av naturresurser. IUCN:s mål är att stoppa utarmningen av artrikedomen och motverka klimatförändringen.

För ytterligare information:

  • Ordförande för Finlands IUCN-kommitté, docent Matti Nummelin, matti.nummelin@gmail.com, 0400 802 556
  • Verksamhetsledare för Finlands naturskyddsförbund, Tapani Veistola, tapani.veistola@sll.fi, 0400 615 530
  • Verksamhetsledare för Natur och Miljö, Camilla Sederholm, camilla.sederholm@naturochmiljo.fi, 045 270 0313
  • Direktör för Högholmens djurpark, Sanna Hellström, sanna.hellstrom@korkeasaari.fi, 0500 609 549
  • Skydds- och forskningsdirektör för BirdLife, Teemu Lehtiniemi, teemu.lehtiniemi@birdlife.fi, 010 406 6205
  • Programdirektör för WWF Finland, Anne Tarvainen, anne.tarvainen@wwf.fi, 040 756 8326

Taggar

Du kanske också är intresserad av...