Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
EU planerar att omvärdera vargens skyddsstatus. Foto: Stein Valkoinen

EU:s planer att upphäva skyddet av vargen kan ha fatala följder

Utlåtande , Publicerat:

EU-kommissionens planer är oroväckande eftersom en revidering av EU:s habitatdirektiv skulle ha katastrofala konsekvenser för den finska vargpopulationens livskraft och fortbestånd.

Utlåtande till EU-kommissionen om den finska vargpopulationen

Europeiska kommissionen planerar att omvärdera vargens skyddsstatus och har bett ”alla berörda parter att lämna in aktuella data om vargstammen” inom EU.

EU-kommissionens planer är synnerligen oroväckande eftersom en revidering av EU:s habitatdirektiv och dess bilaga IV skulle ha katastrofala konsekvenser för den finska vargpopulationens livskraft och fortbestånd.

Den riksomfattande svenskspråkiga miljöorganisationen Natur och Miljö i Finland vill uppmärksamma EU-kommissionen på följande.

  • Den fennoskandiska vargen är en ytterst utrotningshotad art i Finland. Enligt det finska, statsägda Naturresursinstitutets senaste inventering i juni 2023 finns det med 90 procents sannolikhet högst 291–331 vargar i Finland. Det här innebär att det finns endast cirka 35 varggrupper i hela landet. Ett kriterium för att en art är utrotningshotad är att det finns högst 250 reproduktiva individer i ett land eller ett avgränsat geografiskt område.
  • Den finska vargstammen är på grund av sin litenhet oerhört sårbar för externa hot såsom utökad jakt och sjukdomar. Det har tagit åratal av idogt arbete att utveckla naturskyddet för att värna om den finska vargstammen. En revidering av vargens skyddsstatus inom EU skulle innebära dödsstöten för detta arbete.
  • Det finska vargbeståndet bidrar till en genetisk mångfald, som är omistlig med tanke på livskraften i vargpopulationerna i våra grannländer Sverige och Norge.
  • Vargbeståndet i Finland utgör en naturlig och viktig del av den finska faunan och landets artrikedom. Vargstammen i Finland har en viktig funktion att fylla i djurlivets näringskedja, bland annat i hanteringen av den invasiva hjortpopulationen. Vintern 2021–2022 fanns det över 109 000 vitsvanshjortar, uppger det finska Jord- och skogsbruksministeriet.
  • Enligt en enkät som gjordes av det finska Naturresursinstitutet 2020 vill endast 33 procent av finländarna begränsa EU:s inflytande i frågor som berör skyddet av vargen i enlighet med habitatdirektivet. Det finns alltså en stark folklig förankring för den nuvarande vargpolitiken och det naturskydd som tillämpas i Finland.
  • De skador som orsakas av vargar kan bäst motverkas med hjälp av stängsel, vargskrämmor, lamadjur eller storväxta vallhundar i stället för jakt.
  • Vi efterlyser utökad EU-finansiering för att kompensera lantbrukare, boskapsskötare och jägare för skador som har orsakats av vargar.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Länkar och källor:

Projektet Susilife vill främja samexistens mellan människan och vargen

https://susilife.fi/

Medborgarnas syn på vargen / Kansalaisten susisuhde / Luke / Jani Pellikka / Juha Hiedanpää / 2020

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546123/luke-luobio_56_2020.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Liten ökning av vargstammen / Pressmeddelande 14.6.2023

https://www.luke.fi/sv/uppf%C3%B6ljningar/uppfoljning-av-vargar/liten-okning-av-vargstammen

Taggar

Du kanske också är intresserad av...