Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Ändring och utvidgning av stranddetaljplanen för Strömsö

Utlåtande , Publicerat:

Till Ekenäs stad, Stadsplaneringsnämnden

Natur och Miljö rf har bekantat sig med utkastet till stranddetaljplan (18.3.2004) och vill som sin åsikt framföra följande:

Natur och Miljö anser, att målsättningarna för planeringen inte i tillräcklig grad beaktar Strömsös betydande kultur-, natur- och rekreationsvärden. Strömsö befinner sig i mitten av nationalparkens östra delar, som ännu saknar en servicepunkt i stil med Naturum i Ekenäs och Rödjan i sydväst.

Natur och Miljö anser att Strömsö, som redan är i statlig ägo, borde införlivas med nationalparken för att betjäna naturvårds-, undervisnings- och rekreationsmålsättningar. Den existerande infrastrukturen på Strömsö med karaktärshus och bryggor samt närheten till båtleder, erbjuder goda förutsättningar för denna typ av verksamhet. Rekreationstrycket på skärgården västerom huvudstadsregionen är hårt och nya områden behövs för att avlasta de känsligaste naturområdena.

Natur och Miljö anser vidare, att planeringen i fortsättningen bör följa följande principer:

· Längs den södra stranden av Strömsö, finns redan i dag en mängd byggnader. I övriga områden, som t.ex. Fåfängudden i öster, Äskviken i nordväst och Ärtrisholmen i söder, bör inte några nya strandtomter ritas in.

· De små holmarna som Höstgrundet, Långholmen, Kalvholmarna och Tryborg bör lämnas obebyggda.

· Utnyttjandet av skogen bör stöda naturvården och friluftslivet.

Högaktningsfullt,

Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...