Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslaget till reviderad klimatlag

Utlåtande , Publicerat:

Natur och Miljö vill att kommunerna förpliktas till starkare klimatåtgärder.

Ärende: HE 27/2022 vp Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Natur och miljö tackar miljöutskottet för möjligheten att framföra synpunkter till regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag (RP 27/2022 rd).

Natur och Miljö anser att propositionen är välkommen och väsentlig för fortsatt klimatpolitik. En förnyelse till klimatlagen behövs för att uppnå Finlands och Parisavtalets klimatmål, och för att trygga framtida välfärd och biologisk mångfald. Den nya klimatlagen gör Finlands klimatpolitik tydligare och mera långsiktig. Klimatlagen ska beakta och värna mål inom hållbar utvecklig, rättvis och kostnadseffektiv ekologisk övergång och skydd av biodiversitet.

Natur och Miljö understöder Finlands Naturskyddsförbunds utlåtande om propositionen. Vi vill speciellt uppmärksamma utlåtandets krav på strängare utsläppsminsking för 2030 och numeriska mål för ökning av kolsänkor. Dessa mål behövs för att uppnå balanserad kolbudget och styra utsläppsminskning i markanvändning.

Natur och Miljö vill även se att kommunerna styrs starkare till klimatåtgärder. Kommunerna förbinds inte under klimatlagen att uppnå klimatmål och är monopolinnehavare av markplanering och byggande som är sektorer som starkt påverkar hur klimatmålen uppfylls i praktiken. Kommunerna har en viktig roll i att minska Finlands utsläpp, och detta borde beaktas starkare i lagstiftning.

Det är av största vikt att den stödande lagstiftningen till klimatlagen (bl.a. MRL och Naturvårdslagen), och som direkt styr markplanering, resurseffektivitet, klimat och biologisk mångfald också uppdateras med tillräcklig styreffekt med tanke på måluppfyllelse av klimatmålsättningar i praktiken. Klimatlagen måste stöda utvecklingen av dessa andra lagar omfattande och tillräckligt.

Natur och Miljö vill uppmärksamma punkt 8 i eventuella konsekvenser av planerna för den biologiska mångfalden. Klimatåtgärder får inte äventyra biologisk mångfald, men behöver stärka också den biologiska mångfalden. Det är viktigt att punkt 8 ingår för att undvika konsekvenser för naturen. Klimatåtgärder ska ge rättvisa och hållbara grunder också på lång sikt, både för människor, miljö och övrig natur.

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...