vi_publicerar/publikationer
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg

Publikationer enligt tema

Vatten och fiske

Naturskolan Uttern

19.10.2012 kl. 14:34

Fisket hotar fisken

10.09.2011 kl. 15:24

Skog och mark

Skogsåret

09.04.2015 kl. 15:19

Bonden som miljövårdare

21.03.2013 kl. 15:25

Nytta och nöje av skogen

05.02.2013 kl. 13:50

Miljökunskap för gammal och ung

Natur och Miljö publicerar broschyrer, häften, rapporter och handböcker. De behandlar aktuella miljöfrågor och kan med fördel användas i undervisningen. Här ser du våra publikationer i kronologisk ordning. Söker du information om ett särskilt område eller för en specifik målgrupp gäller det att kolla listorna i högra spalten. Du kan också skriva eller ringa till vårt kansli och beskriva vad du är på jakt efter.   

Följ med våren för barn

Följ med våren och upptäck naturen.

Färdplan för ett hållbart jordbruk

Färdplanen berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Det kräver att jordbruksstöden riktas effektivt under nästa programperiod åren 2021–2027.

Kestävän maatalouden tiekartta

Visio sisältää ainutlaatuisen koonnin maatalouspolitiikan toimenpiteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Tiekartassa kerrotaan myös, mitä ympäristöhyötyjä voimme saavuttaa, jos tukipolitiikan keinoja käytetään kunnianhimoisesti.

Syväsukellus makeaan veteen

Ulko-opetusta järven ja joen rannalla.

En djupdykning i sötvatten

Utomhuspedagogik vid sjö och å

Lek ditt namn

Ett kopieringsunderlag till en anpassningsbar lekmodell på naturskolvis.

Redo att blöta ner dig?

Freshabit LIFE-projektets broschyr innehåller en beskrivning av projektets pedagogiska del, samt artkort för undervisning vid sötvatten. Esite löytyy myös suomeksi.

Finlands nationalarter

Artkort för uteundervisningen.

Undersök vinterståndare

Ett enkelt didaktiskt material som du kan använda för att undersöka växter om vintern.

Vahvista ja haasta

Ideoita monikieliseen vapaa-ajan toimintaan