Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till ändringar i förordning om vattenförvaltning

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
YM44:00/2014

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande och vill som vår åsikt framföra följande:

Allmänt

Skyddet av grundvatten är en viktig del av miljöskyddet i Finland. Tack vare sträng lagstiftning (Miljöskyddslagen 17 §) och aktiva insatser från myndighetshåll är grundvattnet i allmänhet av god kvalitet i global jämförelse. Det här är något finländarna kan vara stolta över.

Natur och Miljö stöder förslaget till utveckling av den juridiska grunden för skyddet av grundvattenförekomster. Efter reformen av Lagen om vattenförvaltning (1263/2014) är det nu dags att precisera regelverket på förordningsnivå.

Natur och Miljö anser att förslaget är bra och lovvärt. Det ligger i allas intresse att lagstiftningen ger tydliga ramar för klassificering av grundvattenförekomster, eftersom klassificeringen begränsar aktiviteter som utgör en risk för grundvattenkvaliteten. Natur och Miljö välkomnar särskilt förslaget att ge större vikt åt naturtyper som är beroende av grundvatten (kategori E). Gällande just denna fråga vill vi framföra några förbättringsförslag:

Detaljkommentarer gällande § 8 c

Enligt förslaget skulle endast sådana av grundvatten beroende ytvatten- och landekosystem som är lagstadgat skyddade kunna ingå i kategori E-områden. Natur och Miljö anser att den här definitionen bör utvidgas. I markanvändningsplaner på olika nivåer (Markanvändnings- och bygglagen, 132/1999) kan man märka ut områden med särskilda naturvärden som inte är lagstadgat skyddade. Natur och Miljö anser också att alla rödlistade naturtyper (Suomen ympäristö 8/2008) kunde beaktas i kategoriseringen.

Enligt förslaget skulle kategori E kunna omfatta endast områden i naturtillstånd (på finska luonnontilainen). Detta krav är för strikt. Natur och Miljö anser att definitionen bör omfatta även områden i naturliknande tillstånd samt områden som kan återställas.

På sid 6 i motiveringarna beskrivs ekosystem som går att urskilja tydligt i omgivningen. I praktiken används ofta indikatorväxter, vilket kunde vara skäl att nämna i texten.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...