Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om gipsbehandling av jordbruksmark

Utlåtande , Publicerat:

Natur och Miljö efterlyser en jämlik behandling av gips, strukturkalk och fiber som jordförbättrande åtgärder i jordbruket.

Utlåtande till ändring av statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025 (VN/29782/2021)
Natur och miljö tackar för möjligheten att framföra synpunkter till ändringen av statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025 och framför nedan sina allmänna synpunkter om ändringsutkastet:


• Natur och Miljö förhåller sig positiv till att utöka spridningen av gips på åkrar som är lämpliga för gipsbehandling från ett vattenskyddsperspektiv. Natur och Miljö konstaterar samtidigt att gipsbehandling ensam inte är tillräckligt för att lösa övergödningen i Östersjön, men erkänner gipsbehandlingen som ett snabbt och effektivt komplement vid sidan om vissa andra jordförbättringsmaterial, som strukturkalk och fiber.
• Natur och Miljö förhåller sig frågande till varför inte övriga jordförbättringsmedel för vattenskydd också skulle stödas jämlikt, då det med nuvarande förordning enbart stöds vattenskydds- och jordförbättringsåtgärder vid kusten.
• Natur och Miljö vill poängtera att gipset som använts vid gipsutspridningarna är en biprodukt från konstgödselindustrin, och gipsspridningarna därför i längden inte skulle få bli ett incitament för konstgödselindustrin.
• Natur och Miljö betonar vikten av att tänka långsiktigt och sträva till jordförbättrande åtgärder som använder sig av mer förnyelsebar biomassa som minskar näringsläckaget och binder näringsämnen och kol i jorden. Samtidigt ser vi som en vettig åtgärd på kort sikt, att utöka användningen av gips eller strukturkalk på åkrar för att minska erosionen samt avrinningen av fosfor till vattendragen, men endast så länge som användningen av gips (biprodukten) från konstgödselindustrin är vettig från ett cirkulär ekonomiskt perspektiv. Det
är viktigt att gipsbehandlingen enbart betraktas som ett komplement/ konstgjord andning, för att köpa tid åt de långsiktigare vattenskyddslösningarna, vilkas effekt kan ta en längre tid att uppnå. • Natur och Miljö understryker att det viktigt att utreda tekniker där gipset går att fasa ut så snabbt som möjligt och titta mer mot bioförbättrande åtgärder som inte kräver fossila bränslen eller att vi minskar biodiversitet.
• Natur och Miljö understryker att det är viktigt att definiera de faktorer som är avgörande för om åkern är lämplig för gipsbehandling, så att behandlingen verkligen ger önskad effekt, dvs. förebygger avrinningen av fosfor till vattendragen. Därtill ska även faktorer som begränsar gipsbehandlingen beaktas, t.ex. grundvattenområden, Naturaområden och ekologiska jordbruk.
• Natur och Miljö anser att stöden ska riktas i första hand till särskilt känsliga områden, där gipsbehandlingen skulle ha största vattenskyddseffekten, med tanke på avrinningsområdet till Östersjön.
• Natur och Miljö vill understryka vikten av att nya stödformer långsiktigt främjar utvecklingen mot mera miljövänliga jordbruk och inte försvagar incitament för ekologisk jordbruksproduktion
• Natur och Miljö förhåller sig positiv till att gipsbehandlingen också av jordbrukarna kan anses som en positiv åtgärd inom jordbruket, vilket därmed ger goda synergieffekter för både jordbruket och vattenskyddet.
• Natur och Miljö tycker det är bra att stöden också kan understöda spridningen av information om gipsbehandlingen, så att det blir bättre känt bland jordbruksaktörerna.


Högaktningsfullt,
Henna Björkqvist, ordförande, Natur och Miljö rf
Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...