Utlåtande om förslag till lag om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Utlåtande , Publicerat:

Till miljöministeriet
VN/538/2019

Utlåtandet för Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar lämnades in via webbtjänsten Utlåtande.fi. Här kan du läsa Natur och Miljös och alla andra intressenters kommentarer.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...