Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om ändring av avfallsskattelagen

Utlåtande , Publicerat:

Uppdateringen av avfallsskattelagen aktualiserar behovet att se över återvinningen av andra rivningsmassor inom byggnadsindustrin.

Natur och Miljö välkomnar revideringen av avfallsskattelagen och lanseringen av nya avfallsskatter för grönlutslam och gipsavfall som uppstår i rivningen av byggnader.

Uppdateringen av avfallsskattelagen aktualiserar samtidigt behovet att se över återvinningen av andra rivningsmassor inom byggnadsindustrin.
Som det nu är återvinns alltför små mängder avfall i samband med rivningen av byggnader. Största delen av alla rivningsmassor från uttjänta byggnader används som fyllnadsmaterial för till exempel vägar. Det är varken effektivt eller klimatvänligt.

Enligt uppgifter från Internationella energirådet IEA och Förenta nationernas miljöprogram UNEP står byggnadssektorn för 38 procent av de globala klimatutsläppen. 2019 uppgick utsläppen från byggnadsindustrin till 9,95 gigaton koldioxidekvivalenter, rapporterar UNEP.

Tillverkningen av ny betong är energiintensiv och ger upphov till stora utsläpp av koldioxid. Statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när betongkross upphör att klassificeras som avfall (466/2022) är ett välkommet steg i rätt riktning.

Tyvärr kan förordningens kriterier tillämpas endast för hälften av allt betongavfall som uppstår inom den finländska byggnadsindustrin varje år. En miljon ton betong kommer alltså fortfarande att användas som fyllnadsmaterial i till exempel vägbyggen varje år också efter att förordningen träder i kraft den 1 september.

Det vore därför nödvändigt att revidera avfallsskattelagen ytterligare för att främja återvinningen av betong.

Med vänlig hälsning,
Camilla Sederholm
Verksamhetsledare
Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...