Natur och Miljös styrelse

Förbundets styrelse från och med förbundskongressen 2020

Orförande:

Henna Björkqvist, ordforande (at) naturochmiljo.fi

Ordinarie medlem:

Birthe Weijola (Österbotten)

Sonja Grönholm (Österbotten)

Jannika Reed (Åland)

Jan-Erik Karlsson (Åboland)

Albert Weckman (Nyland)

Ina Smolander (Nyland)

Personlig suppleant:

Ralf Wistbacka (suppleant för Birthe Weijola)

Jonna Kevin (suppleant för Jannika Reed)

Anna Granberg (suppleant för Jan-Erik Karlsson)

Jon Lindström (suppleant för Ina Smolander)

Taggar