Natur och Miljös styrelse

Förbundets styrelse från och med förbundsmötet 2019.

Orförande:

Andrea Weckman, ordforande (at) naturochmiljo.fi

Ordinarie medlem:

Jannika Reed (Åland)

Ulrika Fellman (Österbotten)

Staffan Weckman (Nyland)

Jan-Erik Karlsson (Åboland)

Jon Lindström (Nyland)

Birthe Weijola (Österbotten)

Personlig suppleant:

Jonna Kevin (suppleant för Jannika Reed)

Sonja Grönholm (suppleant för Ulrika Fellman)

Marianne Fred (suppleant för Staffan Weckman)

Anna Granberg (suppleant för Jan-Erik Karlsson)

Henna Björkqvist (suppleant för Jon Lindström)

Ralf Wistbacka (suppleant för Birthe Weijola)