Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

En ideell organisation är mer än bara en organisation

Varför är föreningsverksamhet och ideella organisationer så viktiga – på flera olika sätt till och med? Läs Natur och Miljös ordförande Henna Björkqvists tankar efter årets inspirerande Styrelsedagar.

Under Styrelsedagarna kunde engagerade styrelsemedlemmar inom tredje sektorn träffas fysiskt och virtuellt för att lyssna till sakkunnigföreläsningar och däremellan diskutera i grupper om de gemensamma utmaningarna som förbunden står inför idag. Det kan handla om finansiella understöd, tidsmässiga prioriteringar samt engagemanget bland styrelse- samt övriga medlemmar i förbundet eller föreningarna.

Den mest överraskande föreläsningen var den sista på dagens agenda, nämligen föreläsningen om ”Kampen mot ensamhet”. Den handlade om vilka konsekvenser ensamhet har för individen och samhället och varför det är svårt att bryta den onda cirkeln. Det är lätt för läkaren att skriva remiss för ryggvärk till ryggspecialist, men hur gör man när det handlar om ensamhet, frågade föreläsaren och psykologen Anna Bennich. Föreläsaren lyfte upp tredje sektorns föreningsverksamhet som en viktig resurs och aktör här.

Hur kom du från början med till en förening? Kanske det inte var på grund av att strategiskt motarbeta ensamhet, men kanske ditt beslut handlade dels om att komma med i en gemenskap, där du får umgås med andra likasinnade? Gemenskapen kom kanske dels som en positiv biprodukt av att få hålla på med något du brinner för, oberoende om det handlar om sång, målning, motionsgymnastik eller om politiskt eller religiöst engagemang.

Det öppnade mina ögon igen om den indirekta verkan som föreningar kan ha för samhället. Det gör mig riktigt pirrig: jag är så stolt över att finnas i föreningarnas utlovade land!

Hur kom du från början med till en förening?

Kommunerna ett naturligt forum

Jag uppmuntrar alla föreningar att ta kontakt med sin kommun för att utreda möjligheterna till föreningens synlighet i samarbete med kommunen. Föreningarna kunde exempelvis ingå samarbete med kommunen (om det inte redan finns), så att föreningarnas "låg-tröskel" verksamhet skulle bli mera känd. Kommunen kunde upprätthålla ett register över aktiva föreningar och verksamhet på orten och lättare dirigera personer som känner sig ensamma att ta kontakt med en lämplig förening.

Jag hoppas att var och en kan hitta något värdefullt i föreningsengagemang. Vi föreningar i vår tur bör jobba extra hårt för att tydligare stiga ut i samhället igen efter coronapandemin. Snart ses vi igen på torg, i skolans auditorium, i hushållsekonomiklassen eller i närskogen på svamputflykt!

Gemenskap inom miljörörelsen

Vi på förbundet Natur och Miljö erbjuder en månsidig verksamhet omfattande både verksamhet via våra naturskolor, vår tidskrift Finlands Natur och våra innovativa projekt. Vi som även jobbar med miljöpolitisk intressebevakning jobbar i en gemenskap av experter och engagerade individer som brinner för ett särskilt intresseområde, till exempel havet och skärgården, klimatfrågor, rekreation i naturen, biologisk mångfald, hållbar konsumtion och så vidare. Vi fungerar också som takorganisation för våra tjugo lokalföreningar, som självständigt driver verksamheten på lokal nivå.

Vi är taggade att föra samman likasinnade som vill påverka och lära sig av varandra. Var gärna i kontakt med lokalföreningen nära dig eller med förbundskansliet, för att få mera information om hur du kan komma med i vår gemenskap.

workshop_pa_forbundsmote_2020_nom-1.jpg
Natur och Miljös styrelsemedlemmar Sonja Grönholm och Henna Björkqvist mitt i en workshop på Natur och Miljös förbundskongress 2020. Foto: Magnus Östman

6.10.2021
Henna Björkqvist ordförande för Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...