Finlands nationalarter

Ladda ner våra artkort med Finlands nationalarter!

Med detta material kan du t.ex.

 1. Leka fråga-fråga-byt: Alla elever har ett artkort i handen. Namnet på arten skrivs på baksidan. Eleverna går runt och när de möts frågar varandra "Vad är det här?". Om båda i paret svarar rätt behåller de sina kort. Om någondera inte kan svaret byter de.

 2. Spela kimspel: korten läggs ut bredvid varandra. Alla utom en blundar. Den som tittar tar bort ett kort. Övriga ska sedan säga vilket kort som fattas.

 3. Spela memory: skriv ut korten dubbelt, lägg ner dem på bordet med baksidan uppåt och låt en elev i taget vända två av korten. Blir det ett par får eleven behålla korten och därefter fortsätta sin tur om hen kan namnge arten. Om det inte blir ett par eller om eleven inte kan namnge arten går turen vidare.

I materialet hittar du följande nationalarter:

 • brunbjörn

 • sångsvan

 • tosteblåvinge

 • sjuprickig nyckelpiga

 • liljekonvalj

 • vårtbjörk

 • abborre

 • granit

Foto: Magnus Östman

Taggar