Finlands nationalarter

Ladda ner våra artkort med Finlands nationalarter!

Med detta material kan du t.ex.
- leka fråga-fråga-byt: Alla elever har ett artkort i handen. Namnet på arten skrivs på baksidan. Eleverna går runt och när de möts frågar varandra "Vad är det här?". Om båda i paret svarar rätt behåller de sina kort. Om någondera inte kan svaret byter de.
- spela kimspel: korten läggs ut bredvid varandra. Alla utom en blundar. Den som tittar tar bort ett kort. Övriga ska sedan säga vilket kort som fattas.

I materialet hittar du följande nationalarter:
- brunbjörn
- sångsvan
- tosteblåvinge
- sjuprickig nyckelpiga
- liljekonvalj
- vårtbjörk
- abborre

Nationalbergarten granit fattas.

Foto: Magnus Östman
Layout: Calle Tengman

Taggar