Ett läsår med Räven Razze

Under läsåret 2020-2021 får ni bekanta er med Räven Razze och hans äventyr. För daghem och förskola.

Ett läsår med naturskolan innefattar fyra naturskoldagar, två tillfällen under höstterminen och två under vårterminen.

Naturskoldagarna är planerade så att de stöder daghemsverksamheten samt läroplanens mål på flera punkter, samtidigt som vi har nöjet att få följa årstidernas växlingar ute i naturen. Både gruppens deltagare och pedagoger blir bekanta med naturen som lärmiljö samtidigt som vi förankrar ekologiska begrepp i verkligheten. Gruppen får positiva gemensamma upplevelser som kan byggas vidare på i fortsatt undervisning. Utöver naturskoldagarna får pedagogerna idéer och material till för- och efterarbete med sin grupp.

Alla fyra naturskoldagar kan ordnas i daghemmets närmiljö. Alternativt kan en eller flera av dagarna vara en utflykt med buss till en utemiljö längre bort. För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever per naturskollärare.

Temahelheten för läsåret 2020-2021 är Razze Räv och hans äventyr:

  • Razze tassar i höstskogen
  • Stig in i Razzes sagoskog
  • Listig som en räv
  • Razzes rävskola

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar