En ryggsäck ideér

En ryggsäck idéer är en av våra mest flexibla fortbildningsteman. Målet är att ge deltagarna motivation och inspiration till att använda daghemmets närmiljöer i undervisningen. Innehållet anpassas enligt den plats och den årstid beställaren önskar. Innehållet omfattar såväl fantasifullt skapande som språk och naturkunskap. Deltagarna får med sig en samling idéer till den egna ryggsäcken och målsättningen är att de alla ska kunna förverkligas samma termin, men det är självklart också möjligt att bygga upp längre sekvenser kring en eller ett par av de teman som ingår.

Tidsåtgång: ca 3 timmar
Pris: Enligt offert.

Taggar