En ryggsäck ideér

En ryggsäck idéer är ett av våra mest flexibla fortbildningsteman. Målet är att ge deltagarna inspiration och verktyg till att använda daghemmets och skolans närmiljö i undervisningen. Innehållet anpassas enligt den plats och årstid beställaren önskar. Fortbildningen omfattar såväl sinnesövningar och fantasifullt skapande som språk och naturkunskap. Deltagarna får med sig en samling idéer och aktiviteter samt tips på material i ryggsäcken för att sedan lätt kunna plockas fram och anpassas till den egna vardagen. Det går också bra att kombinera och bygga upp större helheter med hjälp av idéerna i ryggsäcken.

Tidsåtgång: ca 3 timmar
Pris: Enligt offert.

Taggar