Språk i uteklassrummet

Hur kan du variera språkundervisningen med motiverande och elevaktiverande övningar ute?

Målet är att inspirera deltagarna till att utnyttja närmiljön i språkundervisningen på ett sätt som gör inlärningen konkret och rolig för eleverna. Fortbildningen lämpar sig såväl för undervisning i modersmål som i finska, engelska och andra språk och kan inledas med en kort föreläsning kring utomhuspedagogisk forskning och teori. Innehållet har ursprungligen tagits fram i samarbete med Nätverket Svenska nu och anknyter i viss mån till böckerna ”Att lära in svenska ute” och ”Att lära in engelska ute” från Outdoor Teaching förlag.

Tidsåtgång: 3 timmar

Pris: Enligt offert.

Taggar