Främmande språk i uteklassrummet

Hur kan du variera undervisningen i t.ex. finska eller engelska med motiverande och elevaktiverande övningar ute? Fortbildningen, som inleds med en kort föreläsning inomhus kring på utomhuspedagogisk forskning och teori har utvecklats för finskspråkiga lärare i samarbete med Nätverket Svenska nu. Den lämpar sig även för språklärare i t.ex. svenska och engelska. Innehållet anknyter i viss mån till böckerna Att lära språk ute från Outdoor teaching förlag.

Tidsåtgång: 3 timmar

Pris: Enligt offert.

Taggar