Ut ur klassrummet med läromedlet Omkring

Läromedlet Omkring riktar sig till åk 1−2 och bygger på praktiskt lärande och uteundervisning. Läromedlet i omgivningslära ges ut av Schildts & Söderströms i samarbete med Natur och Miljö. Författare är Emilia Nordling (Åbolands naturskola) och Johanna Sundberg.

Hur kan vi lära oss om vänskap, hållbar utveckling och naturens årstidsväxlingar genom att använda hela kroppen ute i skolans närmiljö? Under fortbildningen provar vi på utomhusövningar som anknyter till läromedlet.

Tidsåtgång: ca 3 timmar.

Pris: Enligt offert.

Taggar