Bild: Heta Nääs / WWF

Naturens beskyddare - naturens mångfald i undervisningen

Välkommen på en fortbildning som kombinerar mångvetenskaplig undervisning, funktionell inlärning och miljöpedagogik! Naturens beskyddare har utvecklats i ett samarbete mellan WWF och Natur och Miljö.

Vad får du?

Genom att delta i Naturens beskyddare-fortbildningen får du kunskap om naturens mångfald i dag, dess utveckling och hur den kan bevaras. Du får ta del av beprövade modeller och verktyg för förverkligande av mångvetenskaplig och funktionell miljöpedagogik.

Under den första utbildningsdagen fördjupar vi oss i begreppet naturens mångfald och övar hur den kan observeras i praktiken. Under den andra utbildningsdagen avancerar vi mot bevarandet av mångfalden, med fokus på delaktighet och påverkan. Mellan utbildningsdagarna får du i uppgift att utveckla och testa undervisning om mångfald med en elevgrupp.

Till vem är utbildningen riktad?

Till alla förskollärare och lärare i grundskolan som vill prova på och utveckla mångvetenskaplig miljöpedagogik i sin skola under det kommande läsåret. Det är en fördel om två eller fler från samma skola kan delta.

Frågor? Kontakta oss!

  • Jonas Heikkilä

    Ledande miljöpedagog

    Åbolands naturskola

    E-postadress: jonas.heikkila (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 312

Taggar